Асоціація "GS1 Україна" > Система GS1 > Ідентифікація та штрихове кодування > Ідентифікація документів, що забезпечують надання торгових знижок

Ідентифікація документів, що забезпечують надання торгових знижок

Торгові технології із застосуванням автоматизованого надання знижки за купонами та іншими документами дуже популярні у багатьох країнах.

Типовий процес надання торгових знижок полягає в наступному. Коли виробник або інша зацікавлена сторона з тих чи інших причин планує продавати обмеженому колу споживачів товари чи послуги із попередньо обумовленою знижкою, вона розповсюджує певні документальні посвідчення (купони тощо), які покупці мають надати касирові під час касового розрахунку за цей товар чи послугу. Для автоматизації та прискорення касових операцій, а також для уникнення помилок чи зловживань на купонах застосовують штрихові коди. Під час касового розрахунку вартість товару чи послуги для покупця зменшується згідно заздалегідь визначених умов. Організація GS1 давно розробила загальні правила щодо ідентифікації купонів та інших документів, призначених для автоматизованого надання знижки під час розрахунку на касовому вузлі. Ці правила полягають у наступному:

 • Ідентифікація документів, що забезпечують надання торгової знижки організується на місцевому рівні (на рівні країни).
 • Ідентифікаційний номер документу, що забезпечує надання торгової знижки, є ідентифікаційним номером GS1 обмеженої сфери обігу, і сфера його дії обмежена сферою обігу національної валюти.
 • Для ідентифікації документів, що забезпечують надання торгової знижки, повинні застосовуватись ідентифікаційні номери структури GTIN-13 із Префіксом GS1 99.
 • На документі його ідентифікаційний номер представляється тільки у штрихкодовій позначці EAN-13 (зчитування якої можливо на будь-якому касовому вузлі в роздрібній торгівлі).

Оскільки ідентифікаційний номер із Префіксом GS1 99 є номером обмеженої циркуляції, унікальність якого може бути забезпечена тільки в межах одної країни, організація GS1 покладає відповідальність за визначення детальних правил та порядку застосування ідентифікаційних номерів із Префіксом GS1 99 на відповідні національні Організації GS1.

Через низку причин національні системи ідентифікації штрихового кодування для таких застосувань були запроваджені не всіма національними Організаціями-членами GS1. Донедавна такі правила не були визначені й в України.

Розвиток торгових технологій в Україні зумовив потреби у запровадженні національної системи ідентифікації купонів, талонів, карток та інших документів, що забезпечують автоматизоване надання торгових знижок під час касових розрахунків. Наприкінці 2005 року, після тривалого вивчення поточних потреб та технічних можливостей підприємств торгівлі та з урахуванням специфіки українського ринку Асоціація “ДжіЕс1 Україна” прийняла перші версії нормативно-технічної документації щодо національної системи ідентифікації на купонів, карток покупця та будь-яких інших документів, призначених для надання покупцям знижок під час касових розрахунків на касових вузлах. Ці документи встановлюють єдиний стандарт ідентифікації та штрихового кодування документів, що забезпечують надання неперсоналізованих торгових знижок на роздрібних касових вузлах в Україні.

Правила ідентифікації документів, що забезпечують надання торгових знижок в Україні

Для ідентифікації застосовуються ідентифікаційні номери стандартної структури GTIN-13 із Префіксом GS1 991.

Ідентифікаційний номер документа з Префіксом GS1 991 унікально ідентифікує сукупність попередньо визначених умов, виконання яких забезпечує попередньо визначене зменшення суми, що має сплатити покупець під час розрахунку на касовому вузлі.

Ідентифікаційні номери із Префіксом GS1 991 мають таку загальну структуру:

991 – Префікс GS1;
X1 – X9 – порядковий номер, унікальний для кожної окремої торгової знижки із попередньо визначеними умовами надання.
C – контрольна цифра, обчислюється за стандартним для структури даних GTIN-13 алгоритмом.

Унікальність ідентифікаційних номерів із Префіксом GS1 991 забезпечується в межах України.

Ідентифікаційний номер із Префіксом GS1 991 незначущий, тобто не містить у собі ніякої конкретної інформації про умови надання знижки. Вся інформація, в т.ч. сума чи відсоткове значення знижки, товарні позиції чи їх комбінації, на які надається знижка, термін дії документа тощо має бути попередньо внесена до інформаційної системи підприємства, в якому передбачається використання документа. Інформаційна система торгового підприємства має бути відповідним чином заздалегідь запрограмована для обробки документів із конкретними ідентифікаційними номерами.

Ідентифікаційні номери EAN-13 із всіма іншими Префіксами GS1, що починаються із “99”, а саме 990, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998 та 999, є зарезервованими і не повинні використовуватись в Україні. Детальна структура та правила використання будь-якого із зазначених зарезервованих діапазонів ідентифікаційних номерів може бути визначена Асоціацією “ДжіЕс1 Україна” в майбутньому.

Для яких знижок може бути застосована національна система

Ідентифікаційний номер GS1 із Префіксом 991 може бути застосований для ідентифікації документів, які передбачають надання торгових знижок за наступних умов:

 1. а) всі дані, потрібні для надання знижки, будуть отримані в межах однієї операції касового розрахунку;
 2. б) кінцевим результатом виконання умов надання знижки буде грошова сума, на яку зменшується загальна сума покупки;
 3. в) всі товари чи послуги, на які надається торгова знижка, або купівля яких є умовою її надання, мають бути ідентифіковані ідентифікаційними номерами GS1 товарних позицій.

Завдяки застосуванню принципів незначущої ідентифікації можливо ідентифікувати різноманітні схеми надання торгових знижок. Однак, враховуючи достатню складність обробки багатьох таких схем в інформаційних системах та незначний практичний досвід подібних реалізацій у підприємств торгівлі, Асоціація “ДжіЕс1 Україна” рекомендує застосовувати лише нескладні типові схеми надання торгових знижок, зокрема:

 • Знижка в фіксованій грошовій сумі, яка надається за умови покупки певної кількості одиниць одного певного товару.
 • Знижка в фіксованій грошовій сумі, яка надається за умови покупки певної кількості будь-яких товарів із попередньо визначеного списку товарів.
 • Фіксована ціна, що застосовується до всіх куплених товарів із попередньо визначеного списку товарів.
 • Знижка в фіксованій грошовій сумі за умови здійснення покупок на загальну суму, визначену попередньо.
 • Знижка в %, яка надається за умови покупки одного певного товару.
 • Знижка в %, яка надається на кожен товар із попередньо визначеного списку товарів.
 • Знижка в % на всі товари.

Торгові знижки, до яких національна система ідентифікації не може бути застосована.

Національна система ідентифікації повинна забезпечувати повну автоматизацію процесів розрахунку на касових вузлах. Тому для умов надання знижки, які можуть інтерпретуватись неоднозначно або потребувати введення касиром додаткових даних, ідентифікаційний номер із Префіксом GS1 991 не може бути застосований. Типовими схемами пропозицій, для яких не може бути застосована прийнята система ідентифікації, є знижки в % або у вигляді фіксованої ціни, що надаються за умови покупки будь-якого одного або декількох товарів із попередньо визначеного списку, наприклад або “Пред’явникові купону – фіксована ціна 10 грн. на будь-який із спортивних товарів під торговою маркою ААА”.

Такі схеми допускають можливість неоднозначного кінцевого результату (суми наданої знижки) під час обробки одної операції касового розрахунку, тому що товари, на які може бути надана знижка, мають відмінну роздрібну ціну. У випадку, коли покупець купує декілька товарів, на які може бути надана знижка, кінцеве значення наданої знижки в грошовій сумі залежатиме від випадкових обставин (наприклад, від порядку сканування товарів на касі), і вірогідно не співпадатиме із очікуваннями покупця.

Маркування штрихкодовими позначками документів, що забезпечують надання торгових знижок

Ідентифікаційний номер представляється на документі, що забезпечує надання торгової знижки тільки у штрихкодовій позначці символіки EAN-13.

Якість надрукованої штрихкодової позначки повинна відповідати вимогам, встановленим для штрихкодових позначок EAN-13 на товарних одиницях, призначених для продажу в роздрібній торгівлі.

Розташування штрихкодової позначки повинно відповідати загальним вимогам до штрихкодових позначок EAN-13, призначених для сканування на контрольно-касових вузлах в роздрібній торгівлі, а саме:

 • відстань від штрихкодової позначки до краю документу має становити не менше 8 мм;
 • не допускається розташування на згинах, фланцях, перфораціях, поверхнях із текстурами або фоновим малюнком тощо.

У випадку розташування документу, що забезпечує надання торгової знижки, на пакуванні товарної одиниці, штрихкодова позначка не повинна бути видимою одночасно із штрихкодовою позначкою, у якій подано Глобальний номер товарної позиції (GTIN) цієї товарної одиниці.

Картки та інші документи, що забезпечують надання торгових знижок, можуть продаватися в роздрібній торгівлі. У цьому випадку під час продажу такий документ розглядається як товарна позиція, що має бути маркована штрихкодовою позначкою символіки EAN/UPC, в якому представлено Глобальний номер товарної позиції (GTIN). Необхідно вжити заходів, щоб штрихкодова позначка EAN-13, призначена для сканування під час надання знижки, була зовні невидимою під час продажу такого документу, а штрихкодова позначка із Глобальним номером товарної позиції після продажу видалялася для унеможливлення її випадкового зчитування під час сканування документу з метою надання користувачеві торгової знижки.

Хто і як може отримати ідентифікаційний номер з Префіксом GS1 991

Ідентифікаційний номер з Префіксом GS1 991 може отримати будь-який асоційований член “ДжіЕс1 Україна”, якому Асоціація присвоїла Префікс GS1 підприємства. Процедура отримання номера для документу на знижку така ж, як і, наприклад, для Глобального номера товарної позиції (GTIN). Для отримання номера потрібно подати до Асоціації відповідну Заявку (детальніше) та сплатити відповідний внесок.

Право суб’єкта господарювання застосовувати присвоєний ідентифікаційний номер із Префіксом GS1 991 Асоціація засвідчує Свідоцтвом.

За отримання ідентифікаційного номера документа, що забезпечує надання торгової знижки відповідає суб’єкт господарювання, який ініціює видання такого документа та визначає умови його розповсюдження та застосування. Зокрема, це може бути:

 • власник товарної позиції;
 • власник знаку для товарів та послуг (“бренду”) або його вповноважений представник;
 • дистриб’ютор;
 • підприємство роздрібної торгівлі;
 • асоціація, об’єднання споживачів тощо.

Рекомендації, пов’язані із періодом впровадженням національної системи

Система ідентифікації купонів, талонів, карток та інших документів запроваджена нещодавно і перебуває на початковому етапі практичної реалізація в українській торгівлі. Це слід мати на увазі всім, хто планує застосовувати купони, талони, картки та інші документи, що забезпечують надання знижок покупцям. Асоціація GS1 Україна рекомендує попередньо з’ясовувати можливість реалізації принципів запровадженої системи ідентифікації всім підприємствам торгівлі, в яких передбачається надання торгових знижок.

Не виключено, що запровадження автоматизованого надання знижок на касових вузлах потребуватиме певних модифікацій в інформаційному забезпеченні торгового підприємства. Прийнята система ідентифікації передбачає надання знижок за різними умовами, деякі рекомендовані схеми надання знижок потребують доволі складної технічної обробки, хоча й привабливі з позицій маркетингу. Тому питання умов надання торгової знижки також рекомендується попередньо погоджувати із торгівлею.

З свого боку, Асоціація “ДжіЕс1 Україна” готова надати необхідні роз’яснення та рекомендації всім підприємствам, зацікавленим у впровадженні в Україні єдиної системи ідентифікації торгових знижок.

Нормативно-технічна документація:

Технічні аспекти системи регламентують Специфікації “ЄАН-УКРАЇНА” (GS1 Україна) “Ідентифікація та маркування штрихкодовими позначками документів, що забезпечують надання торгових знижок” .

Порядок отримання та використання ідентифікаційних номерів у із Префіксом GS1 991 встановлює “Положення про національну систему ідентифікації документів, що забезпечують надання торгових знижок”.