Асоціація “ДжіЕс1 Україна” > Нормативно-технічні документи

Нормативно-технічні документи

Документація з ідентифікації та штрихового кодування

Термінологія Системи GS1. Специфікації Асоціації “ДжіЕс1 Україна” (версія 1.0, червень 2007 р.)

Нормативно-технічний документ являє собою словник термінів, сталих словосполучень та скорочень, які використовуються у нормативно-технічній та організаційній документації організації GS1, “ДжіЕс1 Україна”, Організацій-членів GS1 зарубіжних країн, а також інших організацій, що мають стосунок до Системи GS1. Основу документа складає терміносистема, встановлена “Глосарієм термінів стандартів GS1” Загальних технічних умов GS1. Значну частину термінів відібрано з інших нормативно-технічних документів GS1 зі штрихового кодування, електронних комунікацій, синхронізації даних та Мережі EPCglobal. Загалом документ містить близько 450 терміностатей, які внормовують біля 570 термінів, сталих словосполучень та скорочень, враховуючи синоніми. Терміни та їх англійські відповідники також вказано в абеткових покажчиках. Встановлена Специфікаціями терміносистема є обов’язковою для застосування в організаційній, нормативно-технічний та іншій документації Асоціації “ДжіЕс1 Україна”.

Глобальний номер товарної позиції (GTIN). Правила застосування. Специфікації Асоціації “ДжіЕс1 Україна” (версія 2.0, лютий 2010 р.)

Нормативно-технічний документ Асоціації “ДжіЕс1 Україна” містить систематизований виклад правил, настанов та рекомендацій щодо ідентифікації товарних позицій номерами GTIN. Нормативну частину Специфікацій складають відповідники нормативно-технічних документів організації GS1, зокрема розділу 4.3 Загальних технічних умов GS1 (General Specifications, Version 9.0).

Всі учасники Асоціації “ДжіЕс1 Україна” можуть завантажити документ через Систему електронної взаємодії (розділ “Документація – Нормативно-технічні документи”).

Ідентифікаційні номери GS1 обмеженої сфери обігу. Специфікації Асоціації “ДжіЕс1 Україна” (версія 1.0, лютий 2010 р.)

Нормативно-технічний документ Асоціації “ДжіЕс1 Україна” встановлює вимоги до застосування суб’єктами господарювання на території України ідентифікаційних номерів GS1 обмеженої сфери обігу для “внутрішнього” кодування, а також для унікальної (в межах України) ідентифікації роздрібних товарних позицій змінної кількості, які мають торговельну марку виробника (постачальника).

Ідентифікація та маркування штрихкодовими позначками книг, нотних та серіальних видань. Специфікації “ЄАН-УКРАЇНА” (версія 3.0, серпень 2005 р.)

Нормативно-технічний документ визначає особливості застосування стандартів системи GS1 для друкованої продукції. В документі визначено правила застосування GTIN, а також існуючих систем нумерації ISBN, ISSN та ISMN в штрихкодових позначках на друкованих виданнях, встановлено вимоги до розташування штрихкодових позначок на друкованих видання а також наведено рекомендації щодо застосування додаткових штрихкодових позначок-“розширень”.

Глобальний номер розташування GS1. Специфікації Асоціації “ЄАН-УКРАЇНА” (GS1 Україна) (версія 2.0, вересень 2006 р.)

Нормативно-технічний документ встановлює умови та порядок застосування в Україні Глобальних номерів розташування GS1 (номерів GLN). Основним нормативно-технічним джерелом цих Специфікацій Асоціації “ДжіЕс1 Україна) є відповідний розділ Загальних специфікацій GS1. Ці Специфікації визначають загальні положення щодо номера GLN, основні технічні вимоги до типових прикладних застосувань номерів GLN, порядок присвоєння та використання номерів GLN в Україні та прикладні правила присвоєння номерів GLN за типових обставин, що виникають у ділових процесах.

Всі учасники Асоціації “ДжіЕс1 Україна” можуть завантажити документ через Систему електронної взаємодії (розділ “Документація – Нормативно-технічні документи”).

Ідентифікація та маркування штрихкодовими позначками документів, що забезпечують надання торгових знижок. Специфікації “ЄАН-УКРАЇНА” (GS1 Україна) (версія 1.0, грудень 2005 р.)

Нормативно-технічний документ регламентує технічні аспекти системи ідентифікації документів, що забезпечують надання торгових знижок в Україні. У документі викладені загальні принципи надання неперсоналізованих торгових знижок на касових вузлах, визначена структура ідентифікаційного номера із Префіксом GS1 991, що застосовується для торгових знижок, наведені рекомендовані схеми надання торгових знижок, до яких може бути застосована національна система, подані основні вимоги щодо маркування штриховими кодами купонів, карток талонів та інших документів, які сканують з метою надання знижки під час розрахунків на роздрібних касових вузлах. Порядок отримання та використання ідентифікаційних номерів у із Префіксом GS1 991 встановлює “Положення про національну систему ідентифікації документів, що забезпечують надання торгових знижок” (версія 1.0)“.

Методичні видання

Посібник користувача Системи GS1. Практичне керівництво для учасників Системи GS1 в Україні (версія 3.0, березень 2009 р.)

Видання являє собою практичне керівництво для учасників Системи GS1 в Україні, надає користувачам зрозумілий огляд Системи GS1 і зосереджене на практичних питаннях штрихового кодування.

У виданні викладено основи та принципи Системи GS1, основи ідентифікації товарних позицій, можливі способи нанесення штрихових кодів, правила розташування штрихкодової позначки, особливості ідентифікації “вагових” товарів, купонів на знижку тощо. Розглядаються питання ідентифікації та маркування штрихкодовими позначками логістичних одиниць (номер SSCC, логістична етикетка), застосування Глобального номера розташування, електронного обміну даними.

“Посібник” містить приклади ідентифікації та маркування товарів штриховими кодами, а також різноманітні схеми та таблиці, які дозволяють користувачу правильно застосовувати стандарти Системи GS1. У виданні наведено багато довідкової інформації, необхідної кожному користувачеві: розміри штрихкодових позначок, зразки комбінацій кольорів основи та штрихів, стандартні алгоритми обчислення контрольних цифр у номерах GS1, повний перелік Ідентифікаторів застосування тощо.

Всі учасники Асоціації “ДжіЕс1 Україна” можуть завантажити документ через Систему електронної взаємодії (розділ “Документація – Нормативно-технічні документи”).

“R”еволюція на касовому вузлі. Більше даних на меншій площі

Видання висвітлює основні переваги нового штрихового коду GS1 DataBar, широке запровадження якого у торгівлі почалося з 2010 року.

Засоби організації простежуваності сільськогосподарської продукції, продуктів харчування та напоїв. Організація ідентифікації та управління інформацією для швидкого і точного вилучення та відкликання продукції

Видання являє собою переклад брошури “Traceability management tools for agriculture, food and beverage products”, опублікованої в 2004 р. організацією GS1). В брошурі окреслено загальні засади застосовування всесвітніх стандартів ідентифікації та штрихового кодування GS1 для організації простежуваності харчової продукції на всіх етапах її просування від виробника до споживача.