Асоціація “ДжіЕс1 Україна” > Система GS1 > Питання, з якими звертаються найчастіше

Питання, з якими звертаються найчастіше

Чим зумовлене широке розповсюдження системи GS1 у світі?

За даними GS1, щоденно здійснюється більш ніж 5 мільярдів сканувань штрихових кодів GS1. Користувачами стандартів GS1 є понад 1 000 000 компаній у всьому світі. Таке розповсюдження зумовлене тим, що система GS1 базується на ділових потребах підприємств-користувачів. Стандарти GS1 постійно розвиваються відповідно до стрімкого розвитку технологій. Основою всіх стандартів GS1 є незначуща система нумерації, яка гарантує, що номери GS1 забезпечують унікальну ідентифікацію і не можуть випадково повторюватись. Тому підприємство, що застосовує ідентифікацію та штрихове кодування відповідно до стандартів GS1, впевнене: у іншого підприємства, де б воно не знаходилось, не виникне ніяких проблем з обліком отриманих товарів, послуг, одиниць постачання тощо.

Чи обов’язково підприємству наносити штрихові коди на продукцію?

Низка діючих нормативних документів України передбачає обов’язкове маркування товарів штриховими кодами. Перелік таких товарів наведено у “Положенні про штрихове кодування товарів” Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України за № 255 від 20.08.2002 року. Зокрема, обов’язковому маркуванню штриховими кодами GS1 підлягають алкогольні напої та тютюнові вироби, примірники аудіовізуальних творів та фонограм, лікарські засоби та інші товари, маркування яких штриховими кодами передбачене чинними законодавчими актами України. Хоча вимоги нормативних документів не охоплюють усіх товарів, обов’язкову наявність штрихового коду на товарі зумовлюють потреби сучасних підприємств оптової та роздрібної торгівлі. Адже штриховий код – перш за все, практичний інструмент, завдяки якому здійснюються облікові операції під час поставок та продажу товарів. Підприємство торгівлі просто не матиме змоги обліковувати товар без штрихового коду GS1.

Яким чином на товарі з’являється штриховий код?

Спочатку підприємство отримує в Асоціації “ДжіЕс1 Україна” унікальний ідентифікаційний номер GS1 – Глобальний номер товарної позиції (GTIN). Асоціація “ДжіЕс1 Україна” не видає готових зображень штрихових кодів. Чому? Тому що існують сотні способів створення і нанесення штрихових кодів на різні поверхні. Кожний спосіб зумовлює особливі технічні вимоги до первинного зображення, яке має відтворюватись в процесі друку чи маркування. Правильне первинне зображення штрихового коду можна створити тільки знаючи особливості виробництва конкретного товару чи паковання.

Тож перетворення отриманого в “ДжіЕс1 Україна” унікального номера GS1 у штриховий код – справа виробника.

Коли етикетки зі штриховими кодами друкують на спеціалізованих принтерах, обладнання самостійно формує правильний штриховий код за попередньо заданим Номером GS1. Якщо ж пакування товару виготовляється друкарськими способами, потрібен оригінал-макет штрихового коду. В сучасній практиці він являє собою електронне зображення штрихового коду, в якому заздалегідь враховані та компенсовані всі відхилення, що виникнуть за даної технології друку та на даних матеріалах. Створення такого оригінал-макету потребує необхідної кваліфікації та спеціального програмного забезпечення.

Якщо друкарня, що виготовляє паковання, не може створити штриховий код або не гарантує його відповідність стандартам, підприємцеві наполегливо рекомендується не ризикувати і звертатись за оригінал-макетом до фахівців у цій справі. Посприяти у цьому може Асоціація “ДжіЕс1 Україна”.

Що закодовано в штриховому коді на товарі?

Розглянемо це питання на прикладі найбільш розповсюдженого штрихового коду EAN-13. Помилково вважається, що розкодувавши інформацію штрихового коду EAN-13, можна дізнатися багато корисної інформації. Насправді, номер товару в штриховому коді EAN-13 служить тільки ключем до інформації, що зберігається в інформаційних базах даних. Можна сказати тільки про структуру номеру, де перші 3 цифри – це Префікс національної Організації-члена GS1 (для України – 482); наступні цифри разом із Префіксом національної організації складають ідентифікаційний номер – Префікс GS1 підприємства. У більшості випадків Префікс GS1 підприємства складається із шести, семи, восьми або дев’яти цифр залежно від потреб підприємства в номерах GS1. Наступна група цифр – це номер товару (він ніяк не пов’язаний із будь-якими ознаками або споживчими якостями товару); остання, 13-а цифра – контрольна. Вона обчислюється з попередніх дванадцяти за спеціальним алгоритмом.

Як надрукувати штрих-код?

Якщо штрих-код передбачено включити в оформлення упаковки – в більшості випадків достатньо повідомити присвоєний номер GS1 дизайнеру, який розробляє макет. Фахівці друкарень володіють необхідними засобами і можуть гарантувати якісний штрих-код на упаковці.
Бувають випадки, коли дизайнер просить надати готовий електронний оригінал-макет (майстер-файл) штрих-коду. В такому разі рекомендуємо звернутися до фахівців, які пропонують професійні послуги зі створення майстер-файлів. Як альтернативний варіант, можна самостійно опанувати створення штрих-кодів за допомогою програми-генератора, але в цьому випадку доведеться зануритись у нормативно-технічні вимоги до штрих-кодів.
Якщо товар маркуватиметься етикетками-наліпками, надрукованими на спеціалізованому термопринтері, використовуйте фірмове програмне забезпечення принтера. Як правило, у ньому передбачений друк штрих-коду EAN-13, потрібно лише ввести присвоєний товару унікальний номер GS1.

Чи правда, що перші цифри штрихового коду визначають країну виробництва товару?

Існує хибна думка, що перші 3 цифри номера GS1, що представлений у штриховому коді (префікс національної Організації GS1), визначають країну виробництва товару. Це не вірно. За префіксом можна визначити тільки те, у якій національній організації зареєстровано підприємство. Суб’єкти господарювання, які реєструються у GS1 Україна, отримують номери, що починаються з цифр “482”.

Що таке Префікс GS1 підприємства?

Префікс GS1 національної організації та наступні кілька цифр разом складають ідентифікаційний номер – Префікс GS1 підприємства у всесвітній системі GS1. У більшості випадків Префікс GS1 підприємства (новий термін – Префікс GS1 підприємства) складається із шести, семи, восьми або дев’яти цифр, залежно від потреб підприємства в номерах GS1. GS1 Україна надає унікальний Префікс GS1 підприємства кожному виробникові, що маркує товари штриховими кодами, і засвідчує право його використання відповідним Свідоцтвом. Префікс GS1 підприємства, забезпечує можливості використання всього спектру стандартів GS1, в т.ч. формування номерів SSCC, GSRN, GRAI, GDTI.

Що таке Глобальний номер розташування (GLN)?

Всесвітня система GS1 передбачає унікальну ідентифікацію не тільки товарів, а й суб’єктів господарювання та їх структурних підрозділів чи виробнричих об’єктів. Для цього використовується Глобальний номер розташування (Global Location Number – GLN), який представляє собою номер стандартної структури GTIN-13.

GLN може використовуватися для ідентифікації наступних об’єктів:

 • юридичної особи – підприємства, його підрозділу або філії та фізичної особи-підприємця;
 • функціонального об’єкта – конкретного підрозділу чи відділу підприємства, відповідальної особи, комп’ютерного файлу тощо;
 • фізичного об’єкта – місця доставки, окремого приміщення, складського місця, конкретних воріт складу.

Номер GLN не містить у собі ніякої конкретної інформації – він забезпечує тільки унікальне посилання на суб’єкта господарювання або його виробничий об’єкт.

Номери GLN є загальноприйнятим стандартним рішенням для ідентифікації всіх залучених торгових партнерів та їх об’єктів у повідомленнях, що застосовуються при електронному обміні даними.

Детальніше про номери GLN

Що таке Глобальний номер товарної позиції (GTIN)?

Всесвітня система GS1 передбачає комплексні послідовні правила ідентифікації товарних позицій. Для ідентифікації кожної товарної позиції в усьому світі використовують Глобальний номер товарної позиції (Global Trade Item Number – GTIN).

 • GTIN є незначущим номером і не містить у собі ніякої конкретної інформації про товар;
 • GTIN забезпечує однозначну ідентифікацію товару у будь-якій країні світу;
 • GTIN не може бути присвоєний ніякому іншому товару;
 • GTIN будується за визначеними міжнародними правилами, тобто має чітку структуру;
 • GTIN представляється у штриховому коді за стандартними правилами.

Глобальні номери товарних позицій в Україні присвоює Асоціація “ДжіЕс1 Україна”. Глобальний номер товарної позиції може будуватися відповідно до таких стандартних структур даних: GTIN-13, GTIN-8, GTIN-12 та GTIN-14. Кожна з цих структур передбачає використання тільки цифр. Остання цифра кожної структури є контрольною, обчислюється з попередніх дванадцяти за спеціальним алгоритмом, і використовується для перевірки правильності номеру.

Детальніше про номери GTIN

Хто відповідає за присвоєння товару ідентифікаційного номера в Системі GS1?

Відповідно до всесвітніх нормативно-технічних документів GS1, за присвоєння Глобального номера товарної позиції у загальних випадках відповідає “організація, що володіє торговельною маркою (“brand owner”), нормативно-технічною документацією (специфікаціями) на продукт, незалежно від того, де і ким продукт був вироблений”. Це може бути:

 • виробник або постачальник – якщо компанія сама виробляє продукт або отримує його виробленим у будь-якій іншій країні, та продає його під торговельною назвою (“brand name”), що належить виробникові або постачальникові; .
 • імпортер або підприємство гуртової торгівлі якщо він отримує вироблений у будь-якій країні продукт та продає його під торговельною назвою, що належить компанії, а також у випадках, коли імпортер або підприємство гуртової торгівлі змінює продукт (наприклад, модифікуючи пакування);
 • підприємство роздрібної торгівлі – якщо підприємство роздрібної торгівлі отримує продукт, виробленим у будь-якій країні, і продає його під торговельною назвою, яка належить підприємству роздрібної торгівлі.

Винятки

 • Якщо товарній позиції не присвоєно GTIN на етапі її виробництва, імпортер або посередник може забезпечити присвоєння цьому товару тимчасовий GTIN.
 • Виробник забезпечує присвоєння GTIN товарним позиціям без торговельної марки (“non-branded”) та товарним позиціям із загальними властивостями, що не мають ознак певної торгової мережі.

Попередження:

Деякі компанії виробляють одну і ту ж товарну позицію в декількох різних країнах або на кількох заводах. У цьому випадку GTIN повинен бути присвоєний централізовано і управлятися однією з компаній, яка входить до групи, або одним з її виробничих підрозділів.

Коли товару повинен бути присвоєний новий номер GS1?

Товару присвоюється новий номер GS1 кожного разу, коли відмінність товару є очевидною і суттєвою для будь-якого партнера у ланцюгу постачання, для кінцевого споживача або для роздрібного продавця. Пов’язано це, в першу чергу, з системами автоматизованого обліку і контролю при постачанні, зберіганні та продажу товарів.

Необхідно усвідомлювати, що критерії очевидної і суттєвої відмінності у різних галузях можуть бути різними. Загальне правило полягає у тому, що суттєва модифікація одного з основних параметрів, які характеризують товарну позицію, вимагає присвоєння нового номера GS1.

Основні характеристики товарної позиції:

 • nип і вид продукту
 • торгова назва
 • торгова марка
 • розміри пакування і його тип
 • кількість товару

Цей список не є вичерпним.

Наприклад, однакова мінеральна вода за назвою і характеристиками в різних упаковках, повинна мати різні номери в штриховому коді.

 • Вода мінеральна “Гірське джерело” в ПЕТ пляшці місткістю 0,5 л. – 482 002422 448 2
 • Вода мінеральна “Гірське джерело” в ПЕТ пляшці місткістю 1,5 л. – 482 002422 447 5

Чи буде дійсним штриховий код із номером, який присвоїла “ДжіЕс1 Україна”, в інших країнах світу?

Так (за винятком номерів обмеженої циркуляції). Штрихові коди GS1 в усьому світі формуються відповідно до єдиних всесвітніх стандартів. Система ідентифікації GS1 гарантує, що присвоєний товару Глобальний номер товарної позиції, який подається на товарі у вигляді штрихового коду, не може бути випадково присвоєно будь-якому іншому товару в жодній країні світу.

Тому штриховий код, що присвоїла Асоціація “ДжіЕс1 Україна”, буде дійсним у будь-якій країні світу.

Хто повинен займатися питанням штрихового кодування на підприємстві?

На кожному підприємстві, що маркує свою продукцію штриховими кодами EAN, має бути особа, що координує діяльність, пов’язану з штриховим кодуванням. Як правило, своєчасне отримання номера GS1, при розробці і підготовці до виробництва нового товару, забезпечують працівники, що займаються регуляторними питаннями і виробничою документацією. Відповідальність такого працівника значна.

Від нього залежить:

 • правильність ідентифікації продукції;
 • своєчасність оформлення та подання відповідних виробничих документів, пов’язаних із штриховим кодуванням;
 • забезпечення кваліфікованого контролю відповідності штрихових кодів стандартам як під час розробки дизайну, так і під час отримання чергових партій пакувальної продукції;
 • забезпечення правильного маркування упаковок продукції працівниками виробничих ліній, а також складів;
 • забезпечення відповідності маркування штриховими кодами продукції вимогам реалізаторів і реагування на їх зауваження;
 • надання правильної інформації всім іншим працівникам, які мають справу з питаннями штрихового кодування в своїй роботі.

Оскільки штриховий код на товарі – це інструмент, що дозволяє скоротити виробничі витрати на всьому шляху просування товару від виробника до споживача, він вимагає найсерйознішого відношення з боку виробничників.

Які розміри штрихового коду?

Штриховий код EAN-13

 • Мінімальний розмір 29.83×20.74 мм (масштаб 80%)
 • Номінальний розмір 37.29×25.91 мм (масштаб 100%)
 • Максимальний розмір 74.58×51.86 мм (масштаб 200%).

Штриховий код EAN-8

 • Мінімальний розмір 21.38х17.05 мм (масштаб 80%)
 • Номінальний розмір 26.73х21.31 мм (масштаб 100%)
 • Максимальний розмір 53.46х42.62 мм (масштаб 200%).

Штриховий код ITF-14

 • Номінальний розмір 142.75х32.00 мм (масштаб 100%).

Детальнішу інформацію про розміри штрихових кодів дивись на сторінці “Якість штрихових кодів”.

Як правильно розмістити штриховий код на транспортній упаковці?

Штриховий код наноситься на суміжні сторони упаковки, а саме на коротку і довгу сторону праворуч (при складських операціях це дозволяє завжди бачити штриховий код). Штриховий код може бути розміщений тільки у двох положеннях: лінії штрихів розміщуються перпендикулярно основі упаковки або паралельно. Штрихові коди на товарних одиницях, які містить упаковка, не повинні бути видимі (для уникнення випадків зчитування сканером штрихового коду з продукції, а не з упаковки). Особливо це стосується товарів упакованих у термозбіжну плівку.

Упаковки висотою менш ніж один метр. Нижній край штрихового коду повинен знаходитися на відстані 32 мм від основи упаковки, та на відстані не менше 19 мм від вертикального ребра упаковки.

Упаковки висотою понад один метр. На піддонах та інших упаковках висотою понад 1 метр штрихові коди розташовуються на рівні від 400 мм до 800 мм від рівня основи та не ближче 50 мм від вертикального ребра.

Якщо постачальник товару починає використовувати Електронний обмін даними (ЕОД), чи повинен він бути членом Асоціації “ДжіЕс1 Україна”?

Так. В електронних повідомленнях за стандартом EANCOM чи GS1 XML всі юридичні особи, а також їх структурні чи виробничі підрозділи позначаються Глобальними номерами розташування (GLN). Щоб отримати номери GLN, суб’єкт господарювання має бути асоційованим членом Асоціації “ДжіЕс1 Україна”.

Наше підприємство є учасником Асоціації “ДжіЕс1 Україна” і маркує продукцію штриховими кодами. Реалізатор продукції повідомив про запровадження ЕОД. Якими мають бути наші дії в стосунках із Асоціацією “ДжіЕс1 Україна”?

Передумова використання ЕОД підприємством – наявність Глобального номера розташування (GLN). Кожний асоційований член Асоціації “ДжіЕс1 Україна” має щонайменше один “основний” номер GLN, що ідентифікує його як юридичну особу. Якщо Ви з якихось причин не знаєте “основний” GLN вашого підприємства, з’ясуйте його, звернувшись до Асоціації “ДжіЕс1 Україна” чи до електронного каталогу GEPIR (http://gepir.gs1ua.org).

У Вас може виникнути необхідність окремо позначати в електронних повідомленнях структурні підрозділи чи виробничі об’єкти. Отримати номери GLN для цих об’єктів Ви можете, подавши до Асоціації відповідні заявки (процедура така ж, як для присвоєння номера GTIN товару). В Асоціації “ДжіЕс1 Україна” також можна отримати технічну документацію з Електронного обміну даними.