Асоціація “ДжіЕс1 Україна” > Система GS1 > Ідентифікація та штрихове кодування > Особливості ідентифікації товарів змінної кількості

Особливості ідентифікації товарів змінної кількості

Товари змінної кількості (іноді їх називають “ваговими” товарами) складають вагому частку товарообігу багатьох підприємств торгівлі. Особливість таких товарів полягає у тому, що кожна одиниця товару відрізняється від іншої вагою або за іншим параметром, від якого безпосередньо залежить ціна товару. Асортимент товарів змінної кількості надзвичайно широкий. Це, передусім, продовольчі товари – м’ясні та молочні вироби, кондитерська продукція тощо. Значну частку товари змінної кількості складають і серед товарів непродовольчих груп – наприклад, пряжа, деякі будівельні та оздоблювальні матеріали, окремі види ліків.

Чому існують національні правила ідентифікації товарів змінної кількості?

Для автоматизації продажу та інших облікових операцій з “ваговим” товаром штриховий код на його етикетці повинен містити дані, які дозволяють однозначно ідентифікувати товарну позицію та визначити значення змінного параметру (ваги) одиниці товару.

Товар змінної кількості, які не продаються через контрольно-касові вузли в роздрібній торгівлі, маркують штриховим кодом GS1-128, в якому подається Глобальний номер торгової одиниці (GTIN) та відповідне значення ваги (довжини, об’єму, тощо).

Однак, відповідно до міжнародних правил, будь-який товар, призначений для продажу через контрольно-касові вузли в роздрібній торгівлі, повинен бути маркований штриховим кодом символіки EAN/UPC (EAN-13, EAN-8 або UPC). Обладнання, яке застосовується для сканування штрихових кодів на контрольно-касових вузлах, не призначене для обробки штрихових кодів інших символік.

В штриховому коді EAN-13 можна представити номер довжиною не більше 12 цифр (тринадцята – контрольна цифра). Частина такого номеру повинна забезпечити однозначну ідентифікацію товару змінної кількості, інша частина (мінімум 4 або 5 знаків) повинна характеризувати вагу конкретної одиниці товару. Крім того, номер товару змінної кількості повинен містити ідентифікатор, який при зчитуванні штрихового коду EAN-13 дозволяв би визначити, що даний код містить інформацію про змінну кількість, та правильно обробити отримані з штрихового коду дані.

Ідентифікаційний номер GS1, який забезпечує унікальну ідентифікацію товару змінної кількості в усьому світі, має довжину 14 цифр. Обмежена місткість штрихового коду EAN-13 не дозволяє закодувати навіть сам 14-розрядний номер, не кажучи про інформацію про вагу одиниці товару. Однак для однозначної ідентифікації такого товару у межах однієї країни достатньо номера довжиною 5 – 7 цифр. Тому за правилами системи GS1, товарам змінної кількості, які призначені для роздрібного продажу, присвоюються ідентифікаційні номери обмеженої сфери обігу, дійсні в межах однієї країни.

Відповідно до міжнародних норм, правила кодування товарів змінної кількості в кожній країні визначає національна Організація GS1, базуючись на загальних правилах, визначених Загальними технічними умовами GS1.

Система кодування товарів змінної кількості, прийнята в Україні, надзвичайно гнучка і дозволяє задовольнити потреби у кодуванні найрізноманітнішої продукції.

Структури кодів GS1 обмеженої сфери обігу для ідентифікації товарів змінної кількості

Для ідентифікації товарів змінної кількості, призначених для продажу вроздріб у межах України, нормативно-технічним документом “Ідентифікаційні номери GS1 обмеженої сфери обігу. Специфікації Асоціації “ДжіЕс1 Україна” визначено такі структури ідентифікаційних номерів обмеженої сфери обігу VMN-13:

I – ідентифікаційний номер товару – присвоює Асоціація “ДжіЕс1 Україна”;

V – контрольна цифра змінної кількості, обчислюється за стандартним алгоритмом

P – змінна кількість (вага, ціна, кількість) – значення кодує підприємство;

C – контрольна цифра стандартної нумерувальної структури GTIN-13, обчислюється за стандартним алгоритмом.

Ідентифікаційні номери VMN-13 наведених структур застосовують виробники та дистриб’ютори товарів змінної кількості – члени Асоціації “ДжіЕс1 Україна”.

Прийняті в Україні структури не передбачають визначення позиції десяткової коми або кодування одиниці виміру. Наприклад, ідентифікаційний номер VMN-13 з префіксом “22” для товару масою нетто 1,95 кг може мати такий вигляд: 2212345601950.

Однак в залежності від попередньо визначеного множника номер 2212345601950 міг би бути використаний і для товару масою 19,5 кг, і для товару масою 195 грамів. Лише за цифровим значенням розрядів змінної кількості фактичну масу нетто визначити не можна.

Одиницю виміру та множник, на який треба помножити значення розрядів змінної кількості, визначає виробник, подаючи до асоціацію заявку на присвоєння ідентифікаційного номеру GS1 обмеженої сфери обігу (у наведеному прикладі множник становитиме 10 грамів).

Асоціація “ДжіЕс1 Україна” рекомендує підприємствам, які кодують продукцію, вибирати множник, кратний ступеню 10, тобто 0,01 кг, 10 см, 0,1 мл і т.п.

Дані про цей параметр та інші характеристики товару підприємства торгівлі можуть отримати з  електронного каталогу GEPIR.

Контрольна цифра змінної частини (V) використовується для додаткової перевірки правильності зчитування номеру. Її значення залежить від кожної з цифр розрядів Pn, в яких кодується змінний параметр. Обчислення контрольної цифри змінної частини розряду здійснюється за стандартним алгоритмом, визначеним міжнародними специфікаціями.

Імпортні товари та товари що експортуються за межі України

Всі товари змінної кількості, які постачаються для реалізації в роздрібній торгівлі на території України, повинні ідентифікуватися тільки відповідно до діючих в Україні правил.

Згідно існуючої між національними організаціями GS1 угоди, якщо виробник планує постачати товари змінної кількості для роздрібного продажу в іншій країні, він має звернутися до своєї національної організації GS1. Вона присвоїть цим товарам ідентифікаційні номери обмеженої сфери обігу VMN-13 відповідно до правил, прийнятих у країні, куди експортуватиметься товар. Звичайно, штрихкодовою позначкою з таким номером не можна буде маркувати партії товару, які експортуватимуться до будь-якої іншої країни або реалізовуватимуться на вітчизняному ринку.

Для того, щоб товари змінної кількості, що імпортуються до України для роздрібного продажу, надходили у торгівлю правильно промаркованими, виробник або його дистриб’ютор може також звернутись безпосередньо до асоціації “ДжіЕс1 Україна” і отримати для товарів ідентифікаційні номери обмеженої сфери обігу в загальному порядку.

Особливості маркування товарів змінної кількості

Технологічний процес маркування товарів змінної кількості дещо складніший порівняно з маркуванням товарів фіксованої кількості. Практично виключається можливість попереднього друку штрихових кодів на етикетках або упаковках. Окрім штрихкодової позначки, на товар потрібно нанести візуально-прочитувану інформацію, потрібну споживачеві, а саме – дані про виробника, дату виготовлення або термін придатності, ґатунок, значення змінного параметру (напр., вагу) даної одиниці продукції, тощо. Найпоширеніший спосіб – маркування товару однією етикеткою, яка містить як всю необхідну текстову інформацію, так і штрихкодову позначку.

 

Загалом, можна виділити наступні основні етапи процесу маркування.

Перш за все визначається фактичне значення змінного параметру. Найчастіше товар зважується на електронних вагах. Отримане значення ваги товару представляється у відповідних розрядах номера VMN-13, за необхідності обчислюється та вводиться у структуру номера контрольна цифра змінного параметру, потім обчислюється контрольна цифра всього номера.

Після цього обладнання формує штриховий код з отриманим номером, здійснюється друк етикетки та нанесення її на упаковку товару.

На українському ринку представлено широкий спектр обладнання для маркування “вагових” товарів (вагові комплекси, принтери етикеток, тощо). Однак частина такого обладнання не передбачає можливості використання всіх або деяких структур номерів обмеженої сфери обігу (з префіксами 20 – 23) у відповідності до прийнятих в Україні правил. Тому під час вибору обладнання для маркування товарів змінної кількості важливо переконатись, що обладнання забезпечує можливість правильно формувати номери VMN-13 кожної з прийнятих в Україні структур.

Специфіка продукції змінної кількості часто передбачає маркування в особливих умовах – наприклад, при низькій температурі, в умовах підвищеної вологості – залежно від вимог до умов зберігання даної продукції. Відповідно, обладнання для маркування “вагових” товарів повинно бути пристосоване до роботи в таких умовах.

Також слід приділяти увагу якості паперу етикетки – він повинен не тільки забезпечувати якісні оптичні характеристики надрукованої штрихкодової позначки, але й відповідати специфіці даної продукції (наприклад, витримувати механічний вплив, зберігання товару у холоді, передбачати потрапляння етикетки до вологого, лужного або жирного середовища).

Виробникові не слід забувати, що при зберіганні деякі товари змінюють свою вагу внаслідок усихання, або навпаки, набирання вологості. Це може призвести до того, що підприємство торгівлі не зможе використовувати наявні на товарі штрихові коди і буде змушено перемарковувати такий товар “внутрішніми” кодами, що помітно підвищить вартість товару. Тому постачальник – виробник або дистриб’ютор повинен подбати, щоб маркування товару, який надходить у торгівлю, відповідало фактичній вазі товару. У загальних випадках відповідність забезпечується скороченням циклів постачання і маркуванням товарів невеликими партіями незадовго до їх відправки на реалізацію.

Особливості ідентифікації товарів змінної кількості у роздрібній торгівлі.

Робота підприємства торгівлі з ідентифікаційними номерами VMN-13 товарів змінної кількості має деякі особливості.

При прийманні товарів на реалізацію підприємству торгівлі потрібно для кожної позиції товару змінної кількості визначити множник, користуючись інформацією від постачальника або зазначеним на упаковці товару фактичним значенням, і занести цей параметр до автоматизованої системи підприємства разом з іншою необхідною інформацією про товар.

Спростити процес введення до автоматизованих систем даних про товари, ідентифіковані номерами VMN-13,  дозволяє електронний каталог GEPIR, За присвоєним Асоціацією “ДжіЕс1 Україна” номером VMN-13 з каталогу можна отримати інформацію про структуру номеру, одиницю виміру розряду змінної кількості, назву товару, а також деякі основні дані (склад, упаковка, термін та умови зберігання тощо).

Використання касових апаратів.

На даний час значна частина касових апаратів в Україні не передбачає можливість обробки кодів товарів змінної кількості VMN-13 при роботі в автономному режимі (без підключення до автоматизованої системи підприємства). Фактично це означає, що автоматизація торгових процесів при роботі з товарами змінної кількості доступна лише підприємствам, які мають інтегровані системи обліку. Обробку кодів VMN-13 у цьому випадку здійснює автоматизована система підприємства торгівлі, а касовий апарат використовується у якості фіскального принтера. Тому при виборі касового обладнання для невеликих магазинів, особливо тих, які торгують продовольчими товарами, особливу увагу слід приділяти їх можливості роботи з кодами товарів змінної кількості.

Обробка ідентифікаційних номерів товарів змінної кількості в інформаційних системах підприємств торгівлі.

Ефективність використання засобів автоматичної ідентифікації при роботі з товарами змінної кількості у значній мірі залежить від правильності обробки кодів обмеженої сфери обігу кожної із структур, прийнятих в Україні.

При продажу товару після зчитування штрихового коду сканер передає до системи послідовність цифр та службових символів. Автоматизована система за Префіксом GS1 (20 – 23), розпізнає ідентифікаційний номер обмеженої сфери обігу та визначає структуру поданих у ньому даних. Після цього робиться запит до бази даних про відповідний коефіцієнт для обчислення реального значення змінного параметру, та здійснюється подальша обробка номеру (касова реєстрація продажу).

На жаль, автоматизовані системи окремих підприємств торгівлі некоректно обробляють структури ідентифікаційних номерів обмеженої сфери обігу, прийняті в Україні (з префіксами 20, 21, 22, 23). У деяких випадках причини цього полягають у використанні “фірмового” або корпоративного програмного забезпечення без адаптації його до українських правил. Іноді причиною є недостатня увага до цього питання розробників програмного забезпечення, які оснащують підприємство автоматизованою обліковою системою.

Якщо автоматизована система підприємства торгівлі взагалі не передбачає можливості обробки стандартних кодів VMN-13, інформація про надходження та реалізацію товарів змінної кількості вводиться вручну. Виключається можливість запровадження автоматизації процесів продажу та обліку.

Такі помилки позбавляють підприємство торгівлі можливості використовувати наявні штрихові коди на товарах змінної кількості, які постачаються для роздрібного продажу. Підприємство торгівлі змушене або самостійно перемарковувати товар, або, що суперечить існуючим нормам, вимагати від виробника постачати товари промаркованими відповідно до структур своїх “внутрішніх” кодів. Це призводить до суттєвого підвищення кінцевої собівартості товару.

Торгівельним підприємствам слід наполягати, щоб обробка кодів товарів змінної кількості в автоматизованій системі відповідала прийнятим в Україні загальним правилам.

Нормативно-технічна документація:

Технічні вимоги і порядок застосування номерів GS1 обмеженої сфери обігу VMN-13 в Україні  встановлює нормативно-технічний документ “Ідентифікаційні номери GS1 обмеженої сфери обігу. Специфікації Асоціації “ДжіЕс1 Україна”