Ідентифікація інвентарного майна

Кожне підприємство має на своєму балансі інвентарне майно, яке, звичайно ж, потребує автоматизованого обліку. Для облікових потреб часто застосовують “внутрішні” штрихові коди, що не завжди забезпечує послідовну та безконфліктну систему ідентифікації, особливо коли мова йде про зворотну тару та інше устаткування, яке тимчасово залишає межі підприємства.

З метою забезпечення повної та комплексної системи ідентифікації на підприємствах-користувачах система GS1 передбачає два всесвітні стандарти: Всесвітній ідентифікатор зворотнього інвентарного майна (GRAI), та Всесвітній ідентифікатор інвентарної майнової одиниці (GIAI).

Ці стандартні ідентифікатори системи GS1 виступають як “ключі доступу” до інформації про характеристики інвентарного майна, яка зберігається у комп’ютерних файлах та може використовуватись для фіксації переміщень цих об’єктів обліку. Ідентифікатори інвентарного майна можуть бути використані у простих прикладних застосуваннях (облік та фіксація місцезнаходження персонального комп’ютера, що перебуває на балансі підприємства), або у більш складних облікових процесах, наприклад, для фіксації характеристик промислової тари багаторазового використання, її переміщень, ведення історії експлуатаційного циклу тощо.

Обидва стандарти ідентифікації може використовувати будь-яке підприємство-учасник системи GS1, якому Асоціація “ДжіЕс1 Україна” присвоїла Префікс GS1 підприємства. Номери GRAI та GIAI підприємство присвоює самостійно, при цьому можуть бути врахована практика обліку майна, що склалася на підприємстві.

Стандарти ідентифікації інвентарного майна GRAI та GIAI забезпечують послідовні технічні вирішення численних виробничих проблем, наприклад, пов’язаних з обліком тари та обладнання, що багаторазово використовується під час регулярних промислових поставок. Стандарти ідентифікації інвентарного майна дозволяють організувати гнучкий та безконфліктний автоматизований облік промислового устаткування підконтрольних операцій (лічильники енергії та ресурсів, вентилі на трубопроводах тощо).

Гнучкість цих стандартів дозволяє поєднати виробничі особливості обліку майна із принципами унікальності та однозначності ідентифікації в системі GS1. Таким чином, стандарти ідентифікації інвентарного майна GRAI та GIAI можуть бути чудовою базою для вироблення загальних виробничих рішень.

Всесвітній ідентифікатор зворотнього інвентарного майна – GRAI (Global Returnable Asset Identifier)

Зворотнім інвентарним майном вважається пакувальне чи транспортне устаткування багаторазового використання, що має визначені характеристики місткості (пивна кега, газовий балон, пластиковий піддон, кліть тощо). Стандартний ідентифікатор системи GS1 Всесвітній ідентифікатор зворотнього інвентарного майна дозволяє відстежувати та фіксувати відповідну інформацію про такі об’єкти.

Для побудови номеру GRAI використовується стандартна структура даних GTIN-13. Номер GRAI складається із префіксу GS1 підприємства (яким володіє підприємство, на балансі якого знаходиться майно), та розрядів “тип майна”. Останнє використовується для унікальної ідентифікації окремого типу майна. Таким чином, номер GRAI буде однаковим для всіх ідентичних інвентарних одиниць. Додатково може бути використаний порядковий номер з метою відрізнення окремих майнових одиниць певного типу.

Загальна структура номеру GRAI така:

Розряди Ni можуть бути тільки цифровими, а в розрядах Xi може бути присутній будь-який, кодування якого передбачено символікою штрихового коду GS1-128.

Розряди “Тип інвентарного майна” рекомендується присвоювати послідовно, однак за вибір структури цих розрядів відповідальність несе власник. Приклад ідентифікації декількох типів промислової тари, що належить певному підприємству:

Типовим прикладом використання цього стандарту є простежування руху пивних кегів. Власник такої кеги маркує кеги штрихкодовими позначками із GRAI. Цей штриховий код сканується кожного разу, коли кега відправляється замовникові та повертається на підприємство. Внаслідок цього постійно відстежується наявність такої тари, фіксується її рух та історія експлуатації цього обладнання.

Для представлення номеру GRAI в штриховому коді застосовується тільки символіка GS1-128. Номер GRAI завжди подається із Ідентифікатором застосування 8003.

Під час зчитування штрихового коду GS1-128, в якому закодовано номер GRAI, автоматизована система завжди відрізнить цей номер від будь-якої іншої інформації та зможе його правильно обробити.

Примітка. Не слід плутати ідентифікатор GRAI та Глобальний номер товарної позиції (GTIN) або Порядковий номер транспортного паковання (SSCC). Різні типи ідентифікаційних номерів GS1 можуть бути одночасно представлені в штрихових кодах на одиниці, однак в процесах постачання вони виконують цілком відмінні функції.

Всесвітній ідентифікатор інвентарної майнової одиниці GIAI (Global Individual Asset Identifier)

В системі GS1 індивідуальне інвентарне майно розглядається як будь-який об’єкт, що перебуває на балансі підприємства та має визначені характеристики.

Всесвітній індивідуальний ідентифікатор інвентарного майна (GIAI) ідентифікує окрему майнову одиницю. Він не повинен використовуватись для будь-яких інших цілей. Кожній майновій одиниці присвоюється окремий унікальний номер GIAI. Номер, присвоєний майновій одиниці, повинен бути унікальним протягом всього циклу перебування цієї одиниці на балансі підприємства.

Номер GIAI складається із Префіксу GS1 підприємства, яким володіє компанія, що присвоїла ідентифікатор, та “індивідуального номеру майна”. Розряди “Посилання на конкретну майнову одиницю” – абетково-цифрові, їх структуру визначає підприємство, що присвоює номер.

Довжина номеру GIAI не фіксована (не більше 30 знаків).
Загальна структура номера GIAI така:

В розрядах Ni подається Префікс GS1 підприємства (ці розряди можуть бути тільки цифровими). В розрядах Xi може бути присутній будь-який символ, кодування якого передбачено символікою штрихового коду GS1-128.

Для представлення номеру GRAI в штриховому коді застосовується тільки символіка GS1-128. Номер GRAI завжди подається із Ідентифікатором застосування 8004.