Асоціація “ДжіЕс1 Україна” > Система GS1 > Ідентифікація та штрихове кодування > Ідентифікація у стосунках із надання послуг

Ідентифікація у стосунках із надання послуг

Соціальні та медичні заклади, бібліотеки, різноманітні клуби, підприємства гарантійного обслуговування передбачають сталі стосунки на певних умовах між організацією, що надає певні послуги, та споживачем цих послуг (організацією чи приватною особою).

Процес надання послуг споживачеві передбачає фіксацію даних про надані послуги. Автоматизація цього процесу завжди підвищує якість обслуговування, а в деяких випадках дозволяє запобігти дуже небажаних помилок, зокрема, коли мова йде про надання медичних послуг.

З метою забезпечення послідовного, гнучкого технічного рішення для облікових операцій в стосунках, пов’язаних із наданням послуг, організація GS1 запровадила всесвітній стандарт ідентифікації – Всесвітній номер стосунків, пов’язаних із наданням послуг, GSRN (Global Service Relations Number). Стандарт GSRN використовується для унікальної ідентифікації стосунків між тим, хто надає послуги і тим, хто їх отримує, в контексті певних умов, за яких надаються послуги.

Структура та особливості номера GSRN

GSRN являє собою унікальний ідентифікаційний номер, який використовує постачальник послуг для позначення відповідної інформації про послугу, що надається одержувачу.

Номер GSRN являє собою цифровий, незначущий, фіксованої довжини (18-розрядів), складається із Префіксу GS1 підприємства, після якого йдуть розряди “посилання на послугу”. Остання цифра номеру – контрольна. Розряди “посилання на відносини із надання послуг” самостійно формує підприємство, яке надає послуги споживачам.

Будь-яке підприємство-учасник системи GS1, якому Асоціація “ДжіЕс1 Україна” присвоїла Префікс GS1 підприємства, може самостійно формувати номери GSRN та застосовувати цей стандарт в процесах надання послуг своїм споживачам.

Номер GSRN використовується для ідентифікації при отриманні доступу до необхідного файлу в обліковій системі з метою внесення інформації про поточне надання послуг. Ці послуги являють собою діяльність, яку здійснює постачальник для споживача на основі двосторонній угоді. Отже, GSRN ідентифікує специфічну угоду про послуги з посиланням на конкретного постачальника і конкретного споживача. В деяких випадках номер GSRN може ідентифікувати користувача послуг як учасника певної програми. Однак GSRN ніколи не ідентифікує особу як таку, оскільки завжди стосується конкретної угоди про надання послуг.

Номер GSRN у штриховому коді

Номер GSRN представляється тільки у штрихових кодах символіки GS1-128. Зміст та структуру будь-яких даних у штриховому коді GS1-128 та їх подальшу обробку автоматизованою системою визначає стандартний Ідентифікатор застосування. При поданні номеру GSRN завжди застосовується ідентифікатор застосування (8018). Завдяки цьому під час зчитування штрихкодової позначки GS1-128 будь-яка автоматизована система може однозначно визначити, що зіскановано номер GSRN, та правильно його обробити.

Приклад штрихкодової позначки GS1-128, в якій закодовано GSRN

Застосування GSRN

Типовим прикладом використання цього стандарту є ідентифікація читача в бібліотеці. Бібліотека надає кожному читачеві квиток, з унікальним GSRN, що ідентифікує стосунки між бібліотекою та цим читачем. Кожного разу, коли читач отримує або повертає книгу, бібліотекар сканує штриховий код із GSRN на читацькому квитку. Завдяки скануванню бібліотекар миттєво отримує доступ до електронного абонементу цього читача.

Завдяки всесвітній унікальності, номер GSRN може використовуватися й в інших закладах, що надають аналогічні послуги та уклали між собою угоду про взаємне обслуговування клієнтів. Якщо продовжувати наведений приклад використання GSRN в бібліотеці, один і той самий номер GSRN може використовуватись в кількох бібліотеках, які спільно обслуговують читачів.

Стандарт GSRN також може використовуватися для ідентифікації пацієнтів у лікарнях. У цьому випадку постачальником послуг є лікарня, а одержувачем – пацієнт. Для формування номеру використовується Префікс GS1 підприємства, присвоєний лікарні. Лікарня створює GSRN для кожного пацієнта і кодує цей номер в штрихкодовій позначці GS1-128 на манжеті пацієнта, так само як на його медичний картці.

Інформація про надання пацієнту процедури та медикаменти може бути внесена до медичної картки шляхом сканування GSRN пацієнта і Глобального номеру товарної позиції (GTIN) відповідного товару або послуги.

Необхідно звернути увагу на те, що GSRN не призначений для ідентифікації окремої послуги як товарної позиції (для цього використовується номер GTIN). Він може ідентифікувати матеріальний об’єкт тільки в контексті надання (наприклад: комп’ютер в угоді про сервісне обслуговування).

GSRN являє собою “ключ доступу” до інформації, яка зберігається в комп’ютерних системах, або передається з використанням Електронного обміну даними.

Приклади застосування GSRN може використовуватися для ідентифікації таких стосунків:

  • Ідентифікація обслуговування пацієнта певного медичного закладу (номер використовується для доступу до електронної картки пацієнта під час фіксації витрат на його перебування, внесення даних про медичні аналізи, процедури тощо).
  • Ідентифікація членства в постійних рекламних програмах.
  • Ідентифікація членства в “програмах лояльності” для фіксації відвідування закладу торгівлі, вартості зроблених покупок, отриманих винагород тощо.
  • Ідентифікація членства в клубах та інших об’єднаннях для фіксації інформації про умови членства, використання членами інвентарного майна і сплати внесків.
  • Ідентифікація одержувача погоджених послуг в угодах про обслуговування (гарантійне обслуговування телевізорів, комп’ютерів тощо).

Нормативно-технічна документація:

Технічні вимоги застосування номера GSRN встановлюють Загальні технічні умови GS1.