Ідентифікація логістичних одиниць

Ідентифікація в постачальницьких та транспортних процесах.

Система GS1 передбачає цілісну систему інструментів (стандартів та рішень) для інформаційного супроводження товарних потоків, застосовувати які можуть всі учасники процесу постачання.

Використання технологій автоматичної ідентифікації та електронного обміну інформацією на базі стандартів та рішень в системі GS1 дає можливість учасникам процесу постачання отримувати оперативну і точну інформацію про те, коли вантажі були відправлені, де вони знаходяться і куди вони доставлені, іншими словами, всю необхідну інформацію від замовлення на постачання до доставки та платежів. Внаслідок цього можуть бути автоматизовані адміністративні та облікові процеси, спрощено облікові операції на всіх етапах, мінімізовано помилки, краще організовано управління складськими площами та інвентарним майном.

У постачальницькій діяльності доволі часто виникають потреби окремо обліковувати кожну окрему одиницю. Під час складування та транспортування кожна цілісна одиниця є окремим об’єктом обліку, який потрібно відрізняти від всіх інших на кожному етапі її просування від відправника до одержувача. Фізичне переміщення такої одиниці пов’язане з рухом інформації про неї. Тому обов’язковою умовою ефективного інформаційного супроводження є можливість визначити, що це за одиниця, тобто ідентифікувати її. Ключову роль в процесах інформаційного супроводження відіграє стандарт унікальної ідентифікації логістичних одиниць – SSCC.

Ідентифікація логістичних одиниць. Порядковий номер транспортного паковання (SSCC).

Логістичною одиницею є будь-яка композиція товарів, утворена з метою транспортування та/або складського зберігання.

Система GS1 передбачає універсальний засіб для ідентифікації логістичних одиниць. Кожній окремій логістичній одиниці присвоюється унікальний 18- розрядний ідентифікаційний номер GS1, який називається Порядковий номер транспортного паковання (Serial Shipping Container Code) – SSСС.

Номер SSCC являє собою цифровий номер фіксованої довжини (18-розрядів). Основу номера становить Префікс GS1 підприємства, після якого йдуть розряди “Порядковий номер логістичної одиниці”. Перша цифра номеру – розширення, воно використовується для розширення нумерувальних можливостей. Остання цифра номеру – контрольна.

Будь-яке підприємство-учасник системи GS1, якому Асоціація “ДжіЕс1 Україна” присвоїла Префікс GS1 підприємства, може самостійно формувати номери SSCC та маркувати свої логістичні одиниці стандартними транспортними етикетками GS1.

Стандартний ідентифікаційний номер SSСС, присвоєний логістичній одиниці, дозволяє індивідуально маршрутизувати її рух та автоматизувати транспортно-складські операції. Ідентифікаційний номер SSCC є універсальним інструментом для всіх прикладних логістичних застосувань.

Типовим прикладом використання SSСС є ідентифікація поставок, що формуються відповідно до замовлень підприємств торгівлі. Постачальник, за замовленням торгового підприємства, відправляє продукцію на збірних піддонах, кожний з яких містить певну кількість різних товарних позицій. Об’єктом обліку в процесі постачання є повністю скомплектований піддон. Кожній логістічній одиниці (сформованому піддону) присвоюється унікальний номер SSCC. Постачальник повідомляє одержувача про відправку замовлення (використовуючи електронні засоби), при цьому зазначивши номери SSCC відправлених логістичних одиниць та їх вміст. Під час прибуткування отриманої поставки на підприємстві торгівлі не потрібно перераховувати кількість товарів по кожній товарній позиції на піддоні та вводити цю інформацію в автоматизовану систему – достатньо відсканувати штриховий код з номером SSCC. Оскільки до автоматизованої системи попередньо надійшла інформація про товари, які мають буди доставлені на піддоні із певним номером SSCC, всі операції прибуткування товару будуть виконані автоматично.

Номер SSCC присвоюється логістичній одиниці один раз (бажано – відразу після її утворення) і супроводжує логістичну одиницю протягом всього циклу її існування, тобто поки вона не буде розформована або змінена. Транспортні організації та перевізники можуть використовувати унікальний SSCC, присвоєний виробником, для своїх внутрішніх систем контролю та дистриб’юції. У випадку відсутності номера SSCC він може бути присвоєний на будь-якому етапі постачання – транспортною організацією, митницею, транзитним складом, оптовою базою тощо.

Стандартна логістична етикетка GS1

Призначення стандартної транспортної (логістичної) етикетки GS1 – забезпечити якісну і стислу інформацію про одиницю постачання в стандартизованій та придатній для автоматизованої обробки формі.

Порядковий номер транспортного паковання (SSСС) є обов’язковим елементом стандартної логістичної етикетки GS1.

Номер SSCC та інша інформація стосовно логістичної одиниці на стандартній транспортній етикетці GS1 представляється у штрихових кодах символіки GS1-128. Зміст та структуру будь-яких даних у штриховому коді GS1-128 та їх подальшу обробку автоматизованою системою визначають стандартні Ідентифікатори застосування. Завдяки цьому, при зчитуванні штрихкодової позначки GS1-128 будь-яка автоматизована система може чітко визначити тип та призначення даних та, відповідно, їх правильно обробити.

Якщо всі торгові партнери, задіяні в процесі постачання логістичної одиниці, здійснюють обмін електронними повідомленнями або мають доступ в режимі “он-лайн” до інформації про логістичні одиниці, що пов’язана з номерами SSCC, потреби в представленні на логістичній одиниці якоїсь іншої, окрім SSCC, інформації, не виникне.

Але оскільки в реальній практиці всі ці умови задовольняються нечасто, вважається доцільним на логістичній одиниці представляти у штрихових кодах не лише SSCC, але й деяку додаткову інформацію (відповідно до прикладних потреб). Іноді подання додаткової інформації є необхідним – наприклад, якщо логістична одиниця являє собою товарну позицію (стандартна групова упаковка), в деяких операціях може виникнути потреба ідентифікувати її вміст, зчитуючи відповідний Глобальний номер товарної позиції (GTIN). У багатьох випадках в процесі постачання виникає необхідність отримати дані про вагу одиниці, термін її придатності, транспортні виміри тощо. Система GS1 дозволяє представляти будь-яку інформацію такого роду в стандартизованому машинозчитному вигляді – у штрихових кодах GS1-128.

Для маркування логістичної одиниці логічно створювати одну етикетку, яка містить всю необхідну як текстову, так і машинозчитну інформацію.

Оскільки кожній окремій логістичній одиниці присвоюється свій унікальний номер SSCC, попередній друк штрихкодових позначок з SSCC на упаковці логістичної одиниці вважається непрактичним. Найчастіше транспортна етикетка GS1, яка включає всю необхідну інформацію, друкується відразу після формування логістичної одиниці.

За необхідності відправник, перевізник або отримувач логістичної одиниці може додавати до транспортної етикетки необхідну інформацію як у формі тексту та символів, так і у вигляді штрихових кодів. Якщо ж логістична одиниця надійшла без транспортної етикетки, присвоєння номеру SSCC та маркування транспортною етикеткою може здійснюватись на будь-якому етапі, наприклад, у пункті транзитного перевантаження.

Структура представлення інформації на стандартній транспортній етикетці GS1 дуже гнучка. Стандарт GS1 передбачає лише деякі обов’язкові елементи транспортної етикетки, загальне розташування інформації та рекомендовані розміри. Інформація на етикетці рекомендується представляти у трьох секціях. У випадку вертикального розташування етикетки верхня секція містить інформацію у довільній формі, наприклад, логотип постачальника. В середні частині міститься текстова інформація – інтерпретація штрихового коду у візуально-прочитуваній формі. Нижня секція призначена для штрихових кодів GS1-128. Рекомендовані розміри такої транспортної етикетки: А5 (148×210мм), А6 (105×148мм), А7 (105×74мм).

Логістична етикетка GS1 може використовуватись при будь-яких операціях, які здійснюються з вантажем. Прикладні застосування стандартної логістичної етикетки можуть, серед іншого, передбачати:

  • маршрутизацію;
  • ідентифікацію продукції, яку містить логістична одиниця, та визначення кількості товарів, які складають вміст;
  • отримання інформації про логістичну одиницю, такої як дата, час та місце виробництва, транспортні виміри тощо;
  • визначення дати придатності або використання продукції;
  • отримання даних про походження та якість продукції.

 

Нормативно-технічна документація:

Технічні вимоги до застосування SSCC, стандартної логістичної етикетки GS1, а також до символіки GS1-128 та подання даних з використанням цієї символіки (ідентифікатори застосування) встановлюють Загальні специфікації GS1.

Технічні вимоги до символіки GS1-128 (в т.ч. подання номеру SSCC) наведено в ДСТУ 3775-98 “Коди та кодування інформації. Штрихове кодування. Маркування об`єктів ідентифікації. Штрихові позначки UCC/EAN-128. Ідентифікатори застосування. Загальні вимоги.” та ДСТУ 3776-98 “Коди та кодування інформації. Штрихове кодування. Маркування об`єктів ідентифікації. Код 128. Вимоги до побудови.”

Застосування SSCC передбачено серією стандартів Міжнародної Організації Стандартизації ISO/IEC 15459: Part 1: Unique identifiers for transport units, Part 2: Registration procedures, Part 3: Common rules for unique identifiers, Part 4: Unique identifiers for supply chain management.