Управління

Відповідно до нової редакції Статуту Асоціації товарної нумерації “ДжіЕс1 Україна” органами управління Асоціації є:

  • Загальні збори
  • Правління
  • Рада директорів
  • Президент

Президент Асоціації  “ДжіЕс1 Україна” Оскольський Валентин Володимирович

Народився у Донбасі, м. Краматорськ, 25 травня 1941 року, Заслужений економіст України, академік Академії економічних та Академії інженерних наук України, почесний доктор Київського славістичного університету, професор.

З 1991 року по теперішній час обіймає посаду Голови Правління Української фондової біржі, є членом керівних органів ряду міжнародних організацій учасників фондового ринку, на громадських засадах очолює всеукраїнську організацію «Спілка економістів України», як керівник Асоціації Товарної Нумерації України “ДжіЕс1 Україна” є офіційним представником від України у міжнародній асоціації GS1, у якій представлені практично всі країни світу.

Займав керівні посади на підприємствах державного і міжнародного рівня та в апараті Уряду України, є членом багатьох міжнародних організацій, у тому числі є координатором Всесвітньої Спілки економістів, в ходить до складу виконавчого комітету Федерації Євро-Азійських фондових бірж, у 2002 році був обраний віце-президентом цієї організації.

Представляв Україну на багатьох міжнародних форумах у понад 50 країнах з питань фондового ринку та розвитку товарної нумерації і штрихового кодування, по теперішній час активно продовжує цю роботу, сприяючи становленню позитивного іміджу нашої держави у світі.

Займає активну громадянську позицію щодо вирішення соціальних, політичних та економічних проблем розвитку країни, за що відзначений вищими державними нагородами України, нагородами та відзнаками ряду міжнародних організацій та Православної церкви.

Оскольський В.В. є ідеологом і фундатором одного із базових сегментів ринкової економіки країни – ринку цінних паперів. Після проголошення незалежності України саме він створив у 1991 році першу в країні Українську фондову біржу, опублікував семитомник власних науково-методичних розробок з питань фондового ринку, термінології, правил організації та механізму функціонування ринку цінних паперів в Україні, що стали вагомим внеском у теорію ринкової економіки та практику біржової діяльності.

Оскольський В.В. відомий в Україні та за кордоном як вчений-економіст і знаний діяч фондового ринку, є автором понад 100 статей, наукових доповідей, багатьох підручників і монографій.