ITF-14

Штрихкодова символіка ITF добре пристосована для друку на поверхнях невисокої якості – наприклад, безпосередньо на гофрокартоні.

Штрихкодовими позначками символіки ITF-14 маркуються тільки товари, не призначені для продажу через контрольно-касові вузли підприємств роздрібної торгівлі. Найчастіше це групові упаковки – ящики, коробки, піддони, які містять стандартну кількість однакових торгових одиниць.

Символіка ITF-14 дозволяє кодувати тільки цифри. У штрихкодовій позначці ITF-14 на товарі представляється тільки Глобальний номер товарної позиції (GTIN).

Загальні технічні характеристики смиволіки ITF-14

Тип символіки: лінійна двоширока
Набір символів: цифровий від 0 до 9  (символи восьмибітного коду для обміну інформацією КОІ-7 з цілочисельними значеннями 48 – 57 включно згідно з ISO/IEC 646).
Тип штрихового коду: безперервний.
Кількість елементів в інформаційному знакові штрихового коду: 5 штрихів чи проміжків, два з яких є широкі, а три – вузькі (допоміжні знаки СТАРТ і СТОП мають іншу кількість елементів).
Cамоконтроль знаків штрихового коду: наявний.
Довжина рядка кодованих символів даних: фіксована, 14 символів.
Двонапрямність декодування: наявна.
Контрольний знак штрихового коду: один, обов’язковий.
Ширина пари інформаційних знаків штрихового коду, що відповідає двом символам даних: від 16 до 18 модулів (залежно від відношення широкого елемента до вузького). Значення 16 відповідає відношенню широкого елемента до вузького, що становить 2,5 до 1.

Cукупна ширина допоміжних знаків СТАРТ і СТОП: від 8 до 9 розмірів Х (залежно від відношення широкого елемента до вузького). Значення 8,5 відповідає відношенню широкого елемента до вузького, що становить 2,5 до 1.

Штрихкодова позначка ITF-14 складається з таких складників (при читанні зліва направо):

 • ліва  зона стабілізації;
 • знак СТАРТ;
 • сім пар інформаційних знаків штрихового коду, включаючи обов’язковий контрольний знак;
 • знак СТОП;
 • права  зона стабілізації.

Номер GTIN у штриховому коді ITF-14

Завдяки своїм технічним особливостям штриховий код ITF-14 забезпечує задовільні якісні характеристики на грубих, волокнистих основах (гофрокартон тощо), на яких складно надрукувати прийнятний штриховий код EAN-13 або GS1-128.

Штриховими кодами ITF-14 маркують групові упаковки, які містять визначену кількість однакових одиниць товару.  Для ідентифікації такої групової упаковки може бути використаний як номер GTIN-13, присвоєний груповій упаковці в загальному порядку, так і номер GTIN-14, сформований на основі GTIN-13, присвоєного товарній позиції, яка міститься всередині паковання.

Для подання у штриховому коді ITF-14 присвоєного груповій упаковці номера GTIN-13 цей номер приводять у 14-розрядний формат, доповнюючи переднім нулем.

Якщо стандартній груповій упаковці з однорідним вмістом не присвоєно номер GTIN-13, асоційований член Асоціації “ДжіЕс1 Україна” може самостійно сформувати для неї номер GTIN-14  в настуному порядку:
1) до номера GTIN-13 товару, який міститься в груповій упаковці,  додають передню Цифру-індикатор (її значення може бути від 1 до 8).
2) заново обчислюють контрольну цифру (алгоритм обчислення наведено в Посібнику користувача Системи GS1).  Для обчислення контрольної цифри також можна скористатися калькулятором на центральному сайті GS1.

Таким чином, підприємство може сформувати 8 унікальних номерів GTIN-14 для восьми варіантів стандартних груповань певного споживчого товару. Якщо існують понад 8 стандартних варіантів груповань, їм потрібно присвоїти номери GTIN-13 в загальному порядку.

Примітка.  Номери GTIN-14 із Цифрою-індикатором “9” призначені для ідентифікації товарних позицій змінної кількості. Номери GTIN-14 з цифрою-індикатором 9 присвоює Асоціація “ДжіЕс1 Україна”.

Розміри штрихкодової позначки ITF-14

Розміри (ширина) будь-якого широкого та будь-якого вузького елемента (штриха чи проміжка) штрихкодової позначки ITF-14 перебувають в певному постійному співвідношенні, тому лінійні розміри позначки ITF-14 залежать не лише від “Розміру Х”, а й від “відношення ширини широкого та вузького елементів”. Номінальне відношення ширини широкого елемента до вузького становить 2,5:1 (допустимі межі: від 2,25:1 до 3,0:1).

Номінальні розміри (при номінальному відношенні широкого до вузького 2,5:1):

 • ширина вузького елемента (розмір Х): 1,016 мм;
 • ширина широкого елемента: 2,540 мм;
 • висота штрихів: 32 мм;
 • довжина позначки 142,748 мм.

Розміри позначки ITF-14 на ілюстрації вказані для номінального співвідношення ширини широкого та вузького елементів (2,5:1).

Якщо штрихкодові позначки ITF-14 використовують для маркування товарних одиниць, що обліковуються при складуванні, транспортуванні, розподіленні тощо, то мінімальний розмір Х становить 0,495 мм, а максимальний розмір Х дорівнює номінальному (1,016 мм). Номінальна висота штрихів становить 32 мм.

Опорні лінії (штрих-носій) призначені для рівномірного розподілення тиску друкарської форми по всій поверхні штрихкодової позначки, а також для підвищення надійності зчитування: вони допомагають зменшити ймовірність неправильних або “коротких” сканувань, які можуть виникнути у разі, якщо скануючий промінь перетинає штриховий код через його верхній або нижній край.

Опорні лінії є обов’язковими, окрім випадків, коли технічні можливості їх застосування відсутні (в цьому випадку надійність зчитування буде знижена).

Для методів друку, що передбачають використання друкарських форм, номінальна товщина опорних ліній становить 4,83 мм. Опрні лінії повиненні повністю оточувати штрихкодову позначку, включно із її зонами стабілізації, і бути  дотичними до верхніх і нижніх країв штрихів (темних елементів).

Для методів друку, які не передбачають використання друкарських форм, товщина опорних ліній повинна бути не менше подвоєної ширині вузького штриха (темного штриха). Опроні лінії потрібні у верхній і нижній частинах штрихкодової позначки, де вони повинні бути  дотичними до верхнього і нижнього країв штрихів. Опорні лінії можуть продовжуватися вище і нижче зон стабілізації, проте з’єднувати їх горизонтальними лініями не обов’язково.

Вимоги до якості друку позначок ITF-14

Загальні технічні умови GS1 встановлюють такі мінімальні мінімально допустимі оцінки якості штрихкодової позначки ITF-14:

– якщо Розмір X позначки менше 0,635 мм –  1,5 (C) / 10 / 660;

– якщо Розмір X позначки більше 0,635 мм –  0,5 (D) / 20 / 660.

Розташування штрихових кодів ITF-14 на на товарних одиницях, не призначених для роздрібного продажу

Мінімальна вимога – розмістити щонайменше одну штрихкодову позначку на кожній товарній або логістичній одиниці. Проте кращою практикою вважається нанесення двох етикеток на суміжні боки товарної одиниці, упакованої для транспортування.

На ящиках (коробах)

Нижній край штрихового коду повинен знаходитися на відстані 32 мм від основи (умовної площини, на якій розташовуються упаковка в її звичайному положенні). Штрихкодова позначка (враховуючи її зони стабілізації) повинна знаходитись на відстані не менш як 19 мм від будь-якого вертикального ребра. Зокрема, якщо використовується штриховий код ITF-14 з вертикальними і горизонтальними опорними лініями, зовнішні краї його правої або лівої опорних ліній повинні бути на відстані щонайменше 19 мм від бокових ребер:

На піддонах

На піддони етикетки з штриховими кодами повинні наноситися так, щоб штрихкодові позначки перебували на висоті від 400 до 800 мм від основи, і не ближче ніж 50 мм від бокового ребра.

На лотках і ящиках (коробах) невеликої висоти

Якщо висота лотка або ящика становить менше 50 мм, внаслідок чого неможливо нанести штрихкодову позначку повної висоти з рядком людинопрочитуваних знаків під штриховим кодом, або якщо конструктивні особливості одиниці не дозволяють застосувати штрихкодову позначку повної висоти, повинні бути розглянуті наступні варіанти (наведені в порядку переваги):

1. Розміщення людинопрочитуваної інтерпретації штрихкодової позначки ліворуч від неї за межами відповідної зони стабілізації:

 
2. Коли висота одиниці становить менше ніж 32 мм, штрихкодова позначка може бути розташована на верхній поверхні пакування. У цьому випадку штрихкодова позначка повинна бути розташована штрихами перпендикулярно до найкоротшого боку, не ближче ніж 19 мм до будь-якого ребра.
 

Нормативно-технічна документація символіки ITF-14:

 • Технічні умови символіки ITF-14 встановлюють Загальні технічні умови GS1.
 • Технічні вимоги символіки ITF-14 наведено ДСТУ 3147-95 Коди та кодування інформації. Штрихове кодування. Формат та розташування штрихових позначок EAN на тарі та упаковці товарної продукції. Загальні вимоги.
 • Символіка ITF-14 базується на загальних тенічних умовах символіки Interleaved 2 of 5 (стандарт на символіку Interleaved 2 of 5  Міжнародної Організації Стандартизації: ISO/IEC 16390  Information technology – Automatic identification and data capture techniques – Bar code symbology specifications – Interleaved 2 of 5)