GS1 DataBar

Родина штрихкодових символік GS1 DataBar  використовується в існуючих і нових застосунках.Системи GS1. Символіка GS1 DataBar призначена для кодування 14-розрядного Глобального номеру товарної позиції (номеру GTIN) та додаткової інформації.

Штрихкодова позначка GS1 DataBar може складатися з кількох розташованих один над одним сегментів. Це дозволяє раціонально використовувати наявне на етикетці місце.

Існує 7 версій штрихкодових позначок родини GS1 DataBar. Чотири з них, GS1 DataBar Omnidirectional (“Всенапрямна”), GS1 DataBar Stacked Omnidirectional (“Багаторядкова всенапрямна”), GS1 DataBar Expanded (“Розширена”) та GS1 DataBar Expanded Stacked (“Розширена багаторядкова”) розроблені спеціально для роботи на касових вузлах (забезпечують сканування штрихкодової позначки за будь-якої її орієнтації відносно сканера щілинного типу). Інші три, GS1 DataBar Truncated (“Висотноскорочена”), GS1 DataBar Stacked (“Багаторядкова”), та GS1 DataBar Limited (“Обмежена”), не працюватимуть на роздрібних вузлах. Вони розроблені для маркування найменших за розміром товарів.

Штрихкодова позначка GS1 DataBar Omnidirectional   Штрихкодова позначка GS1 DataBar Stacked Omnidirectional

(01)20012345678909
 
(01)00034567890129

Позначки GS1 DataBar Omnidirectional і GS1 DataBar Stacked Omnidirectional є найменшими, але можуть містити в собі тільки номер GTIN. Позначка GS1 DataBar Omnidirectional ширша і коротша, а GS1 DataBar Stacked Omnidirectional висока і вузька. Це дозволяє вибирати одну з двох зазначених версій залежно від наявного місця на упаковці.

Штрихкодова позначка GS1 DataBar Expanded   Штрихкодова позначка GS1 DataBar Expanded Stacked

(01)90614141000015(3202)000150
 
(01)90614141000015(3202)000150

GS1 DataBar Expanded та GS1 DataBar Expanded Stacked більші за розміром, але дозволяють кодувати до 74 цифрових або до 41 абетково-цифрового знака даних в одному рядку або в кількох (максимум 11) розташованих один над одним рядках. Вони можуть містити в собі “серіалізований” GTIN (номер GTIN + серійний номер), і займають приблизно те ж місце, що і штриховий код EAN/UPC.

Загальна структура штрихкодової позначки GS1 DataBar: для кожної версії штрихкодової позначки цієї родини використовується відмінні (n,k) знаки штрихового коду, кожний такий знак має ширину n модулів та складається із k штрихів та k проміжків. Тип штрихкодової символіки – безперервна, лінійна, забезпечує самоконтроль знаків штрихкодової позначки та двонапрямне декодування. Зони стабілізації не обов’язкові.

Штрихкодова позначка родини GS1 DataBar має вищу інформаційну щільність, ніж інші штрихові коди, тому що її знак більший. Так, в одному знаку штрихкодової позначки GS1 DataBar Limited, що складається із 26 модулів, може бути закодовано 2,013,571 значень. На відміну від штрихкодових позначок родини EAN/UPC, знаки штрихового коду в GS1 DataBar не мають безпосередньої відповідності закодованим символам даних. Знаки штрихового коду GS1 DataBar кодують тисячі можливих комбінацій для збільшення ефективності кодування. Для формування рядка закодованих даних символіка GS1 DataBar передбачає утворення математичної комбінації знаків штрихового коду.

Кожна версія родини GS1 DataBar передбачає методи ущільнення даних, оптимізовані для стандартних рядків даних, кодування яких передбачено цією версією.

Порівняння щільності даних в штрихкодових позначках різних символік:

Штрихкодова символіка Кількість модулів штрихового коду, що припадає на одну цифру закодованих даних
ITF-14 8,0
EAN/UPC 7,0
GS1-128 5,5
GS1 DataBar Limited 4,1

Починаючи з 2014 року стандарти GS1 DataBar можуть використовувати всі торгові партнери у відкритому торговому середовищі будь-де у світіу (в т.ч. кодування ваги, термінів придатності товару тощо). З цього часу роздрібна торгівля повинна, як мінімум, забезпечити здатність сканувати штрихові коди GS1 DataBar і обробляти закодовані у них номери GTIN в своїх базах даних.

Питання, пов`язані з рішенням про широке запровадження штрихових кодів GS1 DataBar

Яке рішенням прийняла організація GS1 стосовно GS1 DataBar?

Символіка штрихового коду GS1 DataBar (до 2007 року мала назву RSS) довгий час розглядалася організацією GS1 як потенційне рішення для роздрібних касових вузлів. В липні 2005 р. Правління GS1 схвалило пропозицію спеціальної групи з питань символіки GS1 DataBar щодо широкого запровадження цієї символіки. Базуючись на підсумках проведеного у 2008 році дослідження, Дорадча Рада GS1 і Виконавчий комітет Правління GS1 ухвалили план запровадження GS1 DataBar, який було оголошено у лютому 2009 року.

План запровадження передбачає, що підприємства роздрібної торгівлі, які будуть готові обробляти штрихові коди GS1 DataBar, з 2010 року зможуть реалізовувати переваги нової символіки, домовляючись про постачання маркованої кодами GS1 DataBar продукції з кожним партнером. Певний наголос робитиметься на свіжій сільськогосподарській продукції, яку сканують на контрольно-касових вузлах.

З цільової дати (2014 рік) стандарти GS1 DataBar, у т.ч. кодування ваги, термінів придатності товару тощо, можуть використовувати всі торгові партнери у відкритому торговому середовищі – на будь-якому товарі будь-де у світі. З цього часу роздрібна торгівля повинна, як мінімум, забезпечити здатність сканувати штрихові коди GS1 DataBar і обробляти закодовані у них номери GTIN в своїх базах даних.

Чи будуть штрихові коди EAN/UPC замінені на GS1 DataBar?

Не обов`язково, оскільки це буде залишено на розсуд кожної компанії-користувача (сторони, відповідальної за визначення дизайну пакування). Якщо ніякі нові дані (в штриховому коді) не потрібні, а пакування має відповідне місце для повної позначки EAN/UPC , потреби у змінах немає, хіба що компанія-власник товару захоче вивільнити місце на пакуванні для призначеної користувачеві інформації. Якщо пакування достатньо велике для розміщення повнорозмірної позначки EAN/UPC, і в штриховому коді потрібно подати лише GTIN-12 або 13, штриховий код EAN/UPC залишатиметься відповідним рішенням. Такий підхід дозволяє власникам товарів здійснювати перехід до застосування штрихових кодів GS1 DataBar під час зміни графічного оформлення пакування, таким чином, цей перехід може відбуватися із незначними видатками або за їх повної відсутності.

Чи використовуватиметься символіка GS1 DataBar для представлення Порядкового номера транспортного пакування (номера SSCC), який застосовується для ідентифікації логістичних одиниць?

Ні. Спеціальна група з питань GS1 DataBar не рекомендувала це робити, оскільки вони відчули, що поточний штриховий код GS1-128 відповідає потребам (несе додаткові дані так само, як і GS1 DataBar, а номери не сканують на роздрібних касових вузлах), а також тому, що у цій сфері швидко еволюціонує Електронний Код Продукту (EPC).

Чи символіка GS1 DataBar використовуватиметься в логістиці?

Так, але тільки на товарних одиницях. Наприклад, багато великих товарних одиниць (телевізори) сканують під час транспортування та роздрібного продажу. Також багато закладів роздрібної торгівлі сканують товарні одиниці під час їх переміщення із розподільчих центрів до пунктів сортування в торгівлі. Врешті, в інших галузях, наприклад, у сфері охорони здоров'я, GS1 DataBar на товарних позиціях вже тепер сканується на логістичних етапах.

Чи існуюче на сьогодні обладнання (сканери тощо) може працювати із штриховими кодами GS1 DataBar?

Багато сучасних моделей сканерів передбачають підтримку штрихових кодів GS1 DataBar. Перелік сканерів, здатних працювати із GS1 DataBar, можна знайти на центральному сайті GS1.

Робота з символікою GS1 DataBar деякого обладнання, зокрема, принтерів для друку штрихових кодів, може бути забезпечена шляхом оновлення відповідного програмного забезпечення.

Порівняння штрихових кодів GS1 DataBar та EAN/UPC

Чи штриховий код GS1 DataBar складніше друкувати та сканувати, ніж EAN/UPC?

Ні. Друк і сканування обох штрихових кодів у дуже значній мірі подібні.

Чи штриховий код GS1 DataBar забезпечує таку ж точність і надійність, як EAN/UPC?

Так. Досвідчені розробники сканерів у складі Групи з технологій штрихового кодування та ідентифікації (колись відома як Всесвітній комітет із символік), допомогли зробити всебічні оцінки для підтвердження того, що характеристики GS1 DataBar відповідатимуть характеристикам EAN/UPC або перевершуватимуть їх.

Чи правда, що GS1 DataBar менший за розміром, ніж EAN/UPC?

Так, GS1 DataBar на понад 50% менший за EAN/UPC, і таким чином, може використовуватися для маркування продукції малого розміру або такої, маркування якої ускладнено.

Чи можуть штрихові коди GS1 DataBar і EAN/UPC містити номер GTIN-14?

GS1 DataBar може містити GTIN-14, а EAN/UPC - ні.

Чи можуть штрихові коди GS1 DataBar та EAN/UPC містити додаткову інформацію, таку як серійні номери або номери партій?

Штрихкодова позначка версії "GS1 DataBar Expanded" ("розширена"), що може скануватись на роздрібних касових вузлах, містить, крім номера GTIN, додаткові дані (напр., серійний номер, номер партії, дата закінчення терміну придатності тощо). Штрихкодова позначка EAN/UPC такі дані містити не може.

Чи розміри (ширина) штрихів та проміжків штрихкодової позначки GS1 DataBar менші, ніж позначки EAN/UPC?

Ні, номінальні розміри найменшого елемента (штриха або проміжка) та допустимий діапазон розмірів (мінімально допустимий - максимально допустимий) для надрукованих позначок GS1 DataBar та EAN/UPC однакові. Справа в тому, що оптичні системи сканерів протягом понад 35 років розробляються відповідно до існуючих специфікацій, тож вимоги до якості друку штриховий код GS1 DataBar збережено такимиж й для EAN/UPC.

Якщо розміри штрихів та проміжків такі ж самі, чому штрихкодова позначка GS1 DataBar менша за розміром?

На час розробки GS1 DataBar фахівці із штрихкодових символік Групи з технологій штрихового кодування та ідентифікації (раніше відома як Всесвітній комітет із символік) вже мала двадцятип'ятирічний досвід розробок. Не вдаючись у технічні подробиці, група винайшла спосіб підвищити інформаційну цілісність штрихового коду та зробити його ще меншим.

Технічні питання GS1 DataBar

Чому існують чотири різні версії штрихових кодів GS1 DataBar, що працюватимуть на роздрібних вузлах?

GS1 DataBar Omnidirectional і GS1 DataBar Stacked Omnidirectional є найменшими, але можуть містити в собі тільки номер GTIN. Штрихкодова позначка GS1 DataBar Omnidirectional ширша і коротша, а GS1 DataBar Stacked Omnidirectional висока і вузька. Це означає, що вибір між цими двома версіями бути зроблений залежно від того, яке місце дизайнер пакування хоче відвести для штрихового коду. GS1 DataBar Expanded та GS1 DataBar Expanded Stacked більші за розміром, але можуть нести аж до 74 цифрових або до 41 абетково-цифрового знака даних в одному рядку або в кількох (максимум 11) розташованих один над одним рядках. Вони можуть містити в собі серіалізований GTIN (GTIN + серійний номер), займаючи, при цьому, приблизно те ж місце, що і штриховий код EAN/UPC.

Де можна знайти детальні технічні специфікації GS1 DataBar?

Відповідний розділ Загальних технічних умов GS1 містить технічні специфікації символіки GS1 DataBar. Специфікації GS1 DataBar (RSS) також були схвалені підкомітом ISO/IEC SC31.

Які дані містить штрихкодова позначка GS1 DataBar Omnidirectional?

GS1 DataBar Omnidirectional може містити номер GTIN будь-якої структури: GTIN 8, 12, 13, або 14. Фактично GS1 DataBar Omnidirectional містить 13 цифр та забезпечує обчислення контрольної цифри, а також завжди містить Ідентифікатор застосування “01”. Під час декодування програмне забезпечення може забезпечити фактичний формат GTIN, потрібний конкретному програмному забезпеченню.

Чи штрихкодова позначка GS1 DataBar Expanded завжди потребує спеціального програмного забезпечення для обробки всіх даних, які вона містить?

Ні, перевага Ідентифікаторів застосування полягає в тому, що дані використовуються тільки там, де це потрібно. Програмне забезпечення забезпечує надання тільки тих даних, які потрібні в конкретному прикладному процесі. Цей важливий аспект дозволяє розширювати функціональні можливості програмного забезпечення, і використовувати додаткові дані, по мірі готовності до цього користувача.

Що являє собою "система Ідентифікаторів застосування"?

Система Ідентифікаторів застосування GS1 - це набір елементів даних, які розроблені спеціально для використання в штрихових кодах і радіочастотних мітках. Існує трохи більше 100 Ідентифікаторів застосування. Близько 10 із них називаються "ідентифікаційними номерами" або "ключами", тому що вони використовуються для знаходження або реєстрації інформації. Решта - це пов'язані з ідентифікаційними номерами атрибути (властивості) порядкові номери, номери партії, дати закінчення терміну придатності, вага та виміри.

Чому на роздрібних касових вузлах не використовують якийсь інший штриховий код, що може містити додаткові Ідентифікатори застосування?

GS1 DataBar - єдиний штриховий код, спеціально розроблений для роботи з всенапрямними сканерами на касових вузлах, який у собі Ідентифікатори застосування.

Якщо Ви хотіли б детальніше дізнатись про символіку GS1 DataBar та її практичне застосування, просимо звертатись до Асоціації "ДжіЕс1 Україна".

“R”еволюція на касовому вузлі. Більше даних на меншій площі (оглядове видання GS1)