GS1-128

Штрихкодова символіка GS1-128 дозволяє кодувати не тільки цифри, а й всі літери латинської абетки та інші знаки (загалом 128 символів). Серед характерних особливостей цієї штрихкодової символіки – її висока інформаційна щільність та контролепридатність.

У штрихкодовій позначці GS1-128 можна подати будь-який Ключовий ідентифікатор GS1 (Глобальний номер товарної позиції (GTIN), Порядковий номер транспортного паковання (SSCC) тощо),  а також подати й додаткову конкретну інформацію про товар, наприклад, вагу нетто, дату виготовлення, серійний номер, термін придатності тощо.

Будь-яка інформація у штриховому коді символіки GS1-128 подається за чітко визначеними правилами – у вигляді стандартизованих рядків даних. Призначення кожного рядка даних, його довжину та алгоритм обробки комп’ютерною системою визначає стандартний Ідентифікатор застосування. Завдяки цьому автоматизовані системи можуть безпомилково визначити, яка інформація була зчитана, та яким чином цю інформацію потрібно обробляти.

Загальні технічні характеристики

GS1-128 є підстандартом штрихкодової символіки Code 128, якій притаманні висока інформаційна щільність та надійність декодування. Знаки штрихового коду складаються із 11 модулів (знак ”Стоп” із 13 модулів), кожний знак складається з 3 штрихів та 3 проміжків. Розмір штриха (проміжка) може становити від 1 до 4 модулів. Кодовий рядок нефіксованої довжини, містить контрольну цифру, яка втоматично обчислюється і закладається в структуру штрихового коду час його формування. Під час декодування контрольна цифра використовується обладнанням для перевірки правильності зчитування, але не передається у складі декодованих даних для подальшої обробки.

Технічні умови символіки Code 128 перебачають три кодові набори:

  • Кодовий набір A (Code Set A) – стандартні абетково-цифрові знаки ISO/IEC 646 верхнього регістру  та спеціальні знаки
  • Кодовий набір B (Code Set B) – всі абетково-цифрові  ISO/IEC 646 верхнього та нижнього регістрів та спеціальні знаки
  • Кодовий набір C (Code Set C) – 100 цифрових пар знаків від 00 до 99 та спеціальні знаки

Встановлення необхідного кодового набору здійснюється вибором відповідного знака START (CODE A, CODE B або CODE C).

Особливості штрихового коду GS1-128

1. Обов’язкове використання функціонального знаку “FNC1” відразу після знаку “Старт”.
 
2. Будь-які дані у штриховому коді GS1-128 подаються  у вигляді стандартних рядкових елементів (англ. element string). Стандартний рядковий елемент складається із Ідентифікатора застосування, який однозначно визначає призначення і формат даних, які йдуть за ним, та поля відповідних даних.
 

Приклади Ідентифікаторів застосування:

Ідентифікатор застосування Визначення Формат стандартного рядкового елемента
00
Порядковий номер транспортного паковання (номер SSCC)
n2+n18
(поле даних фіксованої довжини, складається із 2-х цифрових знаків (Ідентифікатор застосування 00) та 18-ти цифрових знаків (номер SSCC)
01
Глобальний номер товарної позиції (номер GTIN)
n2+n18
(поле даних фіксованої довжини, складається із 2-х цифрових знаків (Ідентифікатор застосування 01) та 14-ти цифрових знаків (номер GTIN у 14-розрядному форматі)
10
Номер партії
n2+an..20
(поле даних змінної довжини, складається із 2-х цифрових знаків (Ідентифікатор застосування 10) та до 20-ти абетково-цифрових знаків (номер партії)

Примітка. В рядку людинопрочитуваної інтерпретації під штриховим кодом Ідентифікатори застосування беруться в дужки. В структурі штрихового коду дужки не кодуються!

 

3. В одному штриховому коді GS1-128 можна поєднанти кілька окремих стандартних рядкових елементів – наприлад, подати інформацію про номер GTIN та вагу нето товарної позиції змінної кількості. Загалом в штрихкодовій позначці GS1-128 може бути закодовано не більше ніж 48 знаків даних.

Якшо спочатку йде стандартний рядковий елемент фіксованої довжини, ніяких роздільників між ним та наступним елементом даних застосовувати не потрібно:

Для відокремлення стандартного рядкового елемента змінної довжини від наступного елемента даних повинен бути застосований роздільник (занк FNC1):

Для раціонального використання місця поля з попередньо визначеною довжиною розташовуються перед полями даних із змінною довжиною

 

 

Нормативно-технічна документація символіки GS1-128:

  • Технічні умови символіки GS1-128 та подання даних у ній (Ідентифікатори застосування) встановлюють Загальні технічні умови GS1.
  • Технічні вимоги символіки GS1-128 наведено в ДСТУ 3775-98 “Коди та кодування інформації. Штрихове кодування. Маркування об`єктів ідентифікації. Штрихові позначки UCC/EAN-128. Ідентифікатори застосування. Загальні вимоги.” та ДСТУ 3776-98 “Коди та кодування інформації. Штрихове кодування. Маркування об`єктів ідентифікації. Код 128. Вимоги до побудови.”
  • Символіка GS1-128 є підстандартом символіки Code-128 (стандарт на символіку Code 128 Міжнародної Організації Стандартизації: ISO/IEC 15417 Bar Code Symbology Specification – Code 128)
  • Подання даних в символіці GS1-128 (Ідентифікатори застосування) також стандартизовано Міжнародною Організацією Стандартизації (ISO/IEC 15418 GS1 Application Identifiers and ASC MH10 Data Identifiers and Maintenance)