Асоціація "GS1 Україна" > Система GS1 > Ідентифікація та штрихове кодування > Про штрихові коди > Верифікація штрихових кодів

Верифікація штрихових кодів

Чому потрібно перевіряти якість маркування товарів штриховими кодами?

Кожен виробник зацікавлений в тому, щоб його продукція якомога швидше знайшла свого споживача. На шляху до споживача продукція проходить етапи складування, перевезення, розподілення та реалізації. Забезпечити ефективну роботу на всіх етапах допомагає якісне маркування продукції штриховими кодами.

Невідповідним чином надрукований штриховий код може спричинити значні збитки підприємству. Простий приклад: обсяг партії етикеток, що замовляє пересічне українське підприємство харчової промисловості, становить від 5 до 300 тис. шт. (вага – до 2 тонн), вартість замовлення від тисячі до кількох десятків тисяч гривень. Через неякісний штриховий код вся виготовлена пакувальна продукція може “піти під ніж”. Тому, замовляючи етикетку чи упаковку для свого товару, виробникові просто необхідно пересвідчитись у тому, що штриховий код відповідатиме всім існуючим стандартами.

Всю текстову інформацію на етикетці товару ретельно перевіряють перед тим, як готовий товар почне надходити споживачам. Але штриховий код – не текст, для контролю його параметрів необхідно спеціальне обладнання.

Що таке верифікація та для чого вона потрібна

Верифікація – процедура контролю якості, що дозволяє встановити, чи штрихові коди належним чином скануватимуться, вчасно визначити недоліки й вжити відповідні заходи для їх виправлення. Зазвичай перевіряють одиничні зразки штрихкодових позначок на виробленій продукції. Потреби перевіряти всі 100% зразків не виникає, оскільки сучасні друкарські процеси забезпечують відносно стабільні рівні якості. Вибірку зразків для перевірки найдоцільніше визначити на основі прийнятих на підприємстві статистично обґрунтованих процедур контролю якості продукції.

Характеристики сканерів штрихових кодів значно відрізняються. Сканування, наприклад, лазерним зчитувачем не свідчитиме ані про те, що штриховий код зчитуватиметься світлодіодним сканером, ані навіть про те, що його зчитає лазерний зчитувач іншої моделі. Сканер просто декодує закодовані у штрихкодовій позначці дані. Тому зчитування сканером не допоможе встановити, чи відповідає штрихкодова позначка встановленим вимогам, а якщо ні ‑ в чому саме проблема.

Верифікатор – точний пристрій, призначений для послідовних вимірювань характеристик штрихкодової позначки та їх аналізу на предмет ефективності сканування. Оптичні характеристики верифікатора відкалібровані і регулярно перевіряються. Всі верифікатори оцінюють якість штрихового коду, використовуючи стандартний алгоритм декодування, визначений технічними вимогами відповідної штрихкодової символіки. Це дозволяє забезпечувати послідовні та об’єктивні оцінки якості штрихових кодів.

Перевірка зразка штрихкодової позначки на відповідність стандартам GS1

В 1980-х роках групою експертів зі штрихового кодування сформовано концепцію верифікації на основі “профілю відбиття під час сканування”. Ця методика відображена в міжнародному стандарті ISO/IEC 15416 “Bar code print quality test specifications – Linear Symbols” (“Технічні вимоги тестування якості друку штрихового коду для лінійних символік”).

Верифікатор, що працює за методикою ISO, сприймає штрихкодову позначку так само, як її “бачитиме” сканер, і повідомляє одну з чотирьох можливих загальних оцінок її якості (від 4 до 1, у порядку зменшення якості), або оцінку, що свідчить про невідповідність (0).

Оцінки рівня якості штрихкодових позначок відповідають їх реальній “поведінці” під час їх сканування. Це дає можливість встановлювати найнижчий рівень відповідності, прийнятний для певного застосування штрихового коду. Наприклад, штрихкодова позначка з оцінкою 1,5 або вище забезпечуватиме прийнятну ефективність сканування на касових вузлах.

Загальна оцінка рівня якості штрихкодової позначки за методикою ISO завжди подається у такому форматі:

3,5 / 06 / 660

де:

3,5 – загальна оцінка рівня якості за методикою ISO

06 – вимірювальна апертура в mil (тисячних частках дюйма)

670 – довжина хвилі світла в нанометрах (умови проведення вимірювань, що визначаються технічними вимогами)

Для штрихкодових позначок в Системі GS1 встановлено мінімальний рівень якості 1,5 (при довжині світлової хвилі 660 нм ±10%, вимірювальна апертура залежить від прикладного призначення штрихового коду). Лише для позначок ITF-14 з розміром X понад 0,635 мм, надрукованих безпосередньо на гофрокартоні чи на етикетках, мінімальний рівень якості ‑ 05/20/660.

Метод ISO безпосередньо не охоплює контроль розмірів чи розташування штрихкодової позначки, проте стандарти GS1 конкретизують допустимі у певній сфері прикладного застосування геометричні розміри, вимоги до формату і змісту закодованих даних, вимоги до розташування штрихкодової позначки тощо.

На основі стандарту ISO/IEC 15416 організація GS1 розробила загальну методику оцінювання відповідності штрихкодових позначок стандартам GS1, звітування про результати надання відповідних рекомендацій. Цю комплексну методику перевірки в Україні адмініструє Асоціація “ДжіЕс1 Україна”.

“Звіт про перевірку зразка штрихкодової позначки” за встановленою Загальними Специфікаціями GS1 формою забезпечує послідовний виклад результатів перевірки штрихкодової позначки та висновок про її відповідність стандартам нумерації та штрихового кодування GS1 (в т.ч. вимогам до розташування, відповідність прикладному призначенню тощо), надання роз’яснень виявлених недоліків та рекомендацій щодо їх виправлення.

Коли потрібно перевіряти штриховий код

Перевірка штрихкодової позначки потрібна на багатьох етапах виробництва та постачання товарів. “Повна” перевірка можлива, якщо товар або пакування перевіряється у вигляді, в якому його скануватимуть. Однак в багатьох випадках не менш важливо перевіряти показники штрихового коду й на етапах його продукування (макет, пробний друк, пакувальний матеріал тощо).

На етапі дизайну пакування

Практика свідчить, що саме на етапі дизайну в багатьох випадках закладаються помилки, які в подальшому ускладнюють або роблять неможливим отримання штрихкодових позначок відповідної якості. На цьому етапі штрихкодова позначка для повноцінної верифікації, звичайно, відсутня. Попередній роздрук макетів (на струменевих принтерах тощо) дає здебільшого невідповідні для верифікації зразки, яким притаманні дуже великі відхилення. Проте під час підготовки до друку перевірка дозволяє проконтролювати деякі дуже важливі параметри, зокрема:

визначити відповідність розташування, розміру штрихкодової позначки технічним вимогам;

оцінити досяжний контраст штрихкодової позначки (на зразках кольорів, що використовуватимуться у реальному друкарському процесі);

проконтролювати відповідність присвоєного товару номера даним у штриховому коді.

Тому рекомендується передбачати перевірку штрихового коду в процесі затвердження макету етикетки чи пакування.

В процесі друку

Найчастіше верифікація штрихкодових позначок EAN/UPC пов’язана виробництвом упаковок і етикеток традиційними друкарськими способами. Раніше такі способи передбачали використання високоточного оригінал-макету штрихкодової позначки на плівці (майстер-фільму), який в наш час замінює електронний оригінал-макет.

Перший етап, на якому слід застосовувати перевірку ‑ випробування показників друкарського процесу перед поточним друком (як і в яких межах збільшується або зменшується ширина штриха на відбитку) для визначення коригувань, які потрібно застосовувати в оригінал-макеті штрихового коду (зменшити ширину штриха, коли має місце розтискування при друку, чи збільшити її коли фарба збігається). Для цього друкують тестову штрихкодову позначку і проводять її вимірювання з метою визначення характеристик процесу друку та матеріалу, на який здійснюється друк.

Такі випробування дають можливість також оцінити відхилення ширини штрихів і визначити мінімальний масштабний коефіцієнт штрихового коду, за якого відхилення перебуватимуть в межах встановлених технічними вимогами допусків. Ці подробиці потрібні як вхідні параметри для програмного забезпечення, що створює оригінал-макет штрихкодової позначки. Можна верифікувати й майстер-фільм з метою підтвердження правильності коригування ширини штриха та відповідності іншим визначеним раніше особливостям процесу.

Періодичний відбір та перевірка зразків, особливо коли друкується великий тираж, а специфіка процесу допускає відхилення (внаслідок розігрівання, зношення форм тощо) дозволять запобігти бракувань віддрукованої продукції.

Якщо етикетувальна продукція друкується на спеціалізованих принтерах (термодиректних, термотрансферних, лазерних тощо), на підготовчому етапі верифікація допомагає підібрати етикетки і стрічки (ріббони), що забезпечують найточніші метричні результати і найнижчий рівень дефектів. В подальшому верифікація потрібна для налаштування принтера для досягнення низького усередненого рівня відхилення ширини штриха. Крім того, верифікація допомагає діагностувати неналежну роботу друкуючої головки.

На готовій продукції

Замовник має контролювати якість штрихкодових кодів на пакувальних матеріалах, які йому надходять. Перевіряти зразки рекомендується як після отримання пакувального матеріалу, так і по завершенні процесу пакування, оскільки під час пакувальних операцій (обгортання, пакування в пластикову плівку тощо) можливо зниження якості штрихкодової позначки. З цих міркувань штриховий код потрібно перевіряти на товарі в “остаточному” вигляді.

Контроль якості штрихових кодів на продукції має бути складовою загального процесу забезпечення виробничої якості. Нормативно-технічна документація GS1 рекомендує визначати методику відбору зразків на основі стандарту ISO 9000 або інших прийнятих на підприємстві процедур забезпечення якості.

Зразки для перевірки потрібно відбирати частіше, якщо штрихкодова позначка перебуває на межі прийнятності або є підстави підозрювати проблеми; періодичність можна збільшити, якщо зразки мають сталу добру якість в прийнятному діапазоні оцінок.

Асоціація “ДжіЕс1 Україна” рекомендує забезпечувати “повну” перевірку на відповідність стандартам GS1 кожної новоствореної етикетки або упаковки (а також у разі змін дизайну існуючого пакування). Подальший поточний контроль багатьох показників штрихових кодів на цих пакуваннях можуть здійснювати відповідальні працівники підприємства.

Суттєвіші перевірки штрихових кодів потребують підготовлених фахівців та спеціалізованого технічного обладнання для верифікації. Якщо такі можливості обмежені, рекомендується залучення професійних експертних послуг. Вони допоможуть пересвідчитись у відповідності штрихкодових позначок стандартам GS1, виявити всі можливі недоліки, проконтролювати якість виготовленої пакувальної продукції, нададуть висновки та фахові поради.

Асоціація “ДжіЕс1 Україна” сприяє українським виробникам в проведенні фахової верифікації штрихових кодів.