Про штрихові коди

Сучасні методи організації виробничих процесів передбачають максимальну автоматизацію обліку та контролю. Введення даних вручну з клавіатури забирає багато часу, крім того, існує велика вірогідність введення помилкових даних. Вирішити проблеми, пов’язані з ручним вводом даних допомагають штрихові коди.

Штриховий код являє собою послідовність штрихів та проміжків визначеного розміру, за допомогою яких кодуються цифри, букви та інші символи. Закодовану в штриховому коді інформацію можна автоматично зчитати за допомогою спеціальних пристроїв – сканерів штрихового коду. Кожна цифра або буква в штриховому коді відображається комбінацією штрихів та проміжків за чітко визначеними правилами. Під час зчитування сканер вимірює світло, відбите від темних та світлих ділянок штрихового коду.

Кожний штриховий код будується за визначеними заздалегідь стандартними правилами. Сукупність таких правил називається символікою штрихового коду (або штрихкодовою символікою). Штрихкодова символіка передбачає певні правила кодування кожного символу (цифри, букви тощо), встановлює вимоги до друку та зчитування штрихкодових позначок.

Лінійна символіка штрихового коду – така, за правилами якої закодовані дані подають послідовністю штрихів та проміжків, розташованих на одній прямій лінії. На сьогодні лінійні штрихові коди є найбільш розповсюдженими носіями даних, призначених для автоматизованого зчитування завдяки низькій вартості їх застосування, хоча набувають все більшого поширення й штрихові коди, в яких дані подаються за допомогою графічних елементів, розташованих на площині (двовимірні символіки).

Згідно правил, визначених символікою, формується штрихкодова позначка – те, що в побуті власне й називають штриховим кодом. На малюнку нижче як приклад показані основні обов’язкові елементи штрихкодової позначки EAN-13.

1. Рядок інформаційних та службових знаків штрихового коду.
2. Рядок візуальнозчитних знаків, що відображує подані в штриховому коді дані у формі, придатній для розуміння людиною.
3. Ліва та права вільні зони (зони стабілізації) – обов’язкові елементи штрихкодової позначки.
 

Використання штрихових кодів тісно пов’язане з технічними можливостями: обладнання у того, хто зчитує штриховий код, повинно бути здатне правильно обробити саме той штриховий код, що надійшов від партнера. Також, необхідно, щоб всі дані, подані в штриховому коді, були безпомилково зрозумілі та інтерпретовані автоматизованою системою. Але у відкритому торговому середовищі немає можливості погоджувати з кожним партнером формат і призначення даних в штрихових кодах. Тому у всьому світі штрихове кодування здійснюють за єдиною системою стандартів – Системою GS1.

Кожна із існуючих символік має технічні особливості. Стандарти ідентифікації та подання даних GS1 передбачають використання кількох лінійних та двовимірних символік штрихових кодів. Інформація у штрихових кодах GS1 завжди чітко структурована за єдиними правилами, тож завжди можна визначити, яка саме інформація закодована в штриховому коді GS1.

Лінійні штрихові коди

Штрихкодова символіка ЕАN/UРС

За правили символіки штрихового коду EAN/UPC будуються штрихові коди EAN-13, EAN-8, UPC, а також двох та п’ятизначні “розширення”, які використовуються для кодування додаткової інформації при маркуванні книжок та періодичних видань. Ця символіка дозволяє кодувати тільки цифри.

Штрихкодова позначка EAN-13

Будь-які товари, призначені для роздрібного продажу, маркуються тільки штрихкодовими позначками символіки EAN/UPC. Ця символіка може застосовуватись й для маркування товарів, які не продаються вроздріб – наприклад, для групових упаковок. Детальніше про EAN/UPC

Штрихкодова символіка ITF-14

Штрихкодова символіка ITF добре пристосована для друку на поверхнях невисокої якості – наприклад, безпосередньо на гофрокартоні.

Штрихкодовими позначками символіки ITF-14 маркуються тільки товари, не призначені для продажу через контрольно-касові вузли підприємств роздрібної торгівлі. Найчастіше це групові упаковки – ящики, коробки, піддони, які містять стандартну кількість однакових торгових одиниць. Детальніше про ITF-14

Штрихкодова символіка GS1-128

Штрихкодова символіка GS1-128 дозволяє кодувати не тільки цифри, а й всі літери латинської абетки та інші знаки (загалом 128 символів). Серед характерних особливостей цієї штрихкодової символіки – її висока інформаційна щільність та контролепридатність.

У штрихкодовій позначці GS1-128 можна представити не тільки Глобальний номер товарної позиції (GTIN), а й додаткову конкретну інформацію про товар, наприклад, вагу нетто, дату виготовлення, серійний номер, термін придатності тощо.

Будь-яка інформація у штриховому коді символіки GS1-128 подається за чітко визначеними правилами – у вигляді стандартизованих рядків даних. Призначення кожного рядка даних, його довжину та алгоритм обробки комп’ютерною системою визначає стандартний Ідентифікатор застосування. Завдяки цьому автоматизовані системи можуть безпомилково визначити, яка інформація була зчитана, та яким чином цю інформацію потрібно обробляти. Детальніше про GS1-128

Штрихкодова символіка GS1 DataBar

Символіка GS1 DataBar – родина нових штрихкодових символік, які використовуватимуться в Системі GS1 на додаток до існуючих символік в традиційних і нових застосунках. Родина символік GS1 DataBar призначена для кодування 14-розрядного Глобального номеру товарної позиції (номеру GTIN) та додаткової інформації
Детальніше про GS1 DataBar

Двовимірні штрихові коди

Двовимірні (2D) штрихові коди дозволяють подати істотну кількість інформації на невеликій площі та забезпечують надійне зчитування навіть на невеликих виробах. Система GS1 передбачає застосування двох двовимірних символік: GS1 DataMatrix та GS1 QR Code.

GS1 DataMatrix

Двовимірна штрихкодова символіка GS1 DataMatrix забезпечення подання на невеликій площі стандартизованої інфомації – зокрема, Глобального номера товарної позиції (номера GTIN) та атрибутної інформації. Символіка GS1 DataMatrix широко застосовується у медичній сфері для маркування лікарських засобів та виробів медичного призначення.