Система GS1

Система GS1 являє собою інтегровану систему всесвітніх стандартів, які забезпечують точну ідентифікацію товарів, послуг і торгових партнерів, а також інформаційні комунікації щодо них. Система GS1 створена з метою вдосконалення процесів ідентифікації та обліку, ефективної організації інформаційних потоків, і таким чином – підвищення продуктивності праці та скорочення виробничих видатків.

В умовах зростаючих обсягів даних стандарти GS1 забезпечують спільну мову ідентифікації, збору та поширення даних у ланцюжку постачання – гарантуючи таким чином, що важлива інформація є доступною, точною та зрозумілою.

Стандарти GS1

Ідентифікація

Ідентифікаційні номери GS1

Збір даних

Штрихові коди

EPC / РЧІ

Поширення даних

Обмін важливою діловою інформацією

Синхронізація даних

Використання

Ділові застосунки на основі стандартів GS1