Порядок вступу юридичних осіб, яким потрібні тільки номери GLN

Оберіть категорію вашого підприємства:

Великі підприємства Підприємства з річним доходом до 500000 Євро Підприємства, що входять до певних об'єднань та спілок
 
Право сплачувати членські внески зменшеного розміру надано:
 
- суб'єктам господарювання, у яких обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за останній  звітний (фінансовий) рік не перевищує суми, еквівалентної 500 000 євро за середньорічним курсом Національного банку України:
 

- піпдриємствам, що входять до  об'єднань та спілок:

  •  УТОГ, УТОС
  • Укрпродспілка
  • Укрконсервмолоко
  • Укоопспілка
  • Національна асоціація молочників України
  • Київська облспоживспілка