GS1 DataBar

Родина штрихкодових символік GS1 DataBar  використовується в існуючих і нових застосунках.Системи GS1. Символіка GS1 DataBar призначена для кодування 14-розрядного Глобального номеру товарної позиції (номеру GTIN) та додаткової інформації.

Штрихкодова позначка GS1 DataBar може складатися з кількох розташованих один над одним сегментів. Це дозволяє раціонально використовувати наявне на етикетці місце.

Існує 7 версій штрихкодових позначок родини GS1 DataBar. Чотири з них, GS1 DataBar Omnidirectional ("Всенапрямна"), GS1 DataBar Stacked Omnidirectional ("Багаторядкова всенапрямна"), GS1 DataBar Expanded ("Розширена") та GS1 DataBar Expanded Stacked ("Розширена багаторядкова") розроблені спеціально для роботи на касових вузлах (забезпечують сканування штрихкодової позначки за будь-якої її орієнтації відносно сканера щілинного типу). Інші три, GS1 DataBar Truncated ("Висотноскорочена"), GS1 DataBar Stacked ("Багаторядкова"), та GS1 DataBar Limited ("Обмежена"), не працюватимуть на роздрібних вузлах. Вони розроблені для маркування найменших за розміром товарів.

Штрихкодова позначка GS1 DataBar Omnidirectional   Штрихкодова позначка GS1 DataBar Stacked Omnidirectional

(01)20012345678909
 
(01)00034567890129

Позначки GS1 DataBar Omnidirectional і GS1 DataBar Stacked Omnidirectional є найменшими, але можуть містити в собі тільки номер GTIN. Позначка GS1 DataBar Omnidirectional ширша і коротша, а GS1 DataBar Stacked Omnidirectional висока і вузька. Це дозволяє вибирати одну з двох зазначених версій залежно від наявного місця на упаковці.

Штрихкодова позначка GS1 DataBar Expanded   Штрихкодова позначка GS1 DataBar Expanded Stacked

(01)90614141000015(3202)000150
 
(01)90614141000015(3202)000150

GS1 DataBar Expanded та GS1 DataBar Expanded Stacked більші за розміром, але дозволяють кодувати до 74 цифрових або до 41 абетково-цифрового знака даних в одному рядку або в кількох (максимум 11) розташованих один над одним рядках. Вони можуть містити в собі "серіалізований" GTIN (номер GTIN + серійний номер), і займають приблизно те ж місце, що і штриховий код EAN/UPC.

Загальна структура штрихкодової позначки GS1 DataBar: для кожної версії штрихкодової позначки цієї родини використовується відмінні (n,k) знаки штрихового коду, кожний такий знак має ширину n модулів та складається із k штрихів та k проміжків. Тип штрихкодової символіки - безперервна, лінійна, забезпечує самоконтроль знаків штрихкодової позначки та двонапрямне декодування. Зони стабілізації не обов'язкові.

Штрихкодова позначка родини GS1 DataBar має вищу інформаційну щільність, ніж інші штрихові коди, тому що її знак більший. Так, в одному знаку штрихкодової позначки GS1 DataBar Limited, що складається із 26 модулів, може бути закодовано 2,013,571 значень. На відміну від штрихкодових позначок родини EAN/UPC, знаки штрихового коду в GS1 DataBar не мають безпосередньої відповідності закодованим символам даних. Знаки штрихового коду GS1 DataBar кодують тисячі можливих комбінацій для збільшення ефективності кодування. Для формування рядка закодованих даних символіка GS1 DataBar передбачає утворення математичної комбінації знаків штрихового коду.

Кожна версія родини GS1 DataBar передбачає методи ущільнення даних, оптимізовані для стандартних рядків даних, кодування яких передбачено цією версією.

Порівняння щільності даних в штрихкодових позначках різних символік:

Штрихкодова символіка Кількість модулів штрихового коду, що припадає на одну цифру закодованих даних
ITF-14 8,0
EAN/UPC 7,0
GS1-128 5,5
GS1 DataBar Limited 4,1

Починаючи з 2014 року стандарти GS1 DataBar можуть використовувати всі торгові партнери у відкритому торговому середовищі будь-де у світіу (в т.ч. кодування ваги, термінів придатності товару тощо). З цього часу роздрібна торгівля повинна, як мінімум, забезпечити здатність сканувати штрихові коди GS1 DataBar і обробляти закодовані у них номери GTIN в своїх базах даних.

Відповіді на деякі питання щодо символіки GS1 DataBar


“R”еволюція на касовому вузлі. Більше даних на меншій площі (оглядове видання GS1)