Якість штрихового коду

До чого призведе неякісний штриховий код

Штриховий код GS1 може використовуватися всіма учасниками процесу постачання - для внутрішньовиробничого обліку та контролю продукції, в складській діяльності, при транспортних операціях, при обліку та управлінні товарними запасами, врешті - під час роздрібного продажу товару споживачеві.

Неякісний штриховий код на товарі зводить ці переваги нанівець. Неавтоматизований (ручний) контроль руху товару обходиться дорого. Тому підприємство, яке використовує інформаційні засоби в своєму процесі, завжди вимагатиме від постачальника товар з якісною штрихкодовою позначкою.

Більшість помилок та невідповідностей якості друку штрихкодової позначки, її розміщення на товарі, тощо призводять до необхідності перемаркування товару. Підприємства торгівлі, які зчитують штрихові коди, часто оговорюють якість штрихкодових позначок при укладенні договорів з постачальниками продукції. Якщо штриховий код не зчитуватиметься, підприємство торгівлі відмовиться продавати таку продукцію або вимагатиме перемаркування за рахунок постачальника. Перемаркування кожної одиниці виробу в магазині та видатки, пов'язані з внесенням відповідних змін до автоматизованої системи, витрати на облік, складування та сортування товару при перемаркуванні суттєво збільшить собівартість товару.

Коли виробникові, переконаному, що штрихкодова позначка на його товарі повністю відповідає існуючим вимогам, починають надходити нарікання на те, що штриховий код на його товарі не зчитується, виробник починає шукати винних в своїх збитках. Практика свідчить, що в більшості випадків винним виявляється той, хто розробляв або виготовляв етикетку або упаковку. Але довести це може виявитись непросто, якщо питання якості штрихових кодів не були заздалегідь обговорені в договорах на виготовлення пакувальної продукції.

Асоціація "ДжіЕс1 Україна" рекомендує своїм членам-товаровиробникам при замовленні упаковок та етикеток для товарної продукції окремо оговорювати якість штрихкодової позначки. При цьому окремо повинно бути обумовлено:

  • якість друку та оптичні характеристики штрихкодової позначки повинні відповідати вимогам ДСТУ 3359-96;
  • структура, розміри та побудова штрихкодової позначки повинна відповідати вимогам ДСТУ 3146-95 (або 3147-95, якщо мова йде про тару та групові упаковки, на яких наноситься штрихкодова позначка символіки ITF-14) ;
  • розташування штрихкодової позначки на упаковці (тарі) повинно відповідати вимогам ДСТУ 3147-95.

 

Штрихкодова позначка стане ефективним засобом лише за умови, що під час її створення та вибору місця розташування на товарі враховано особливості всього процесу - які друкарські методи буде застосовано, які матеріали будуть використані. Так само важливо враховувати й особливості самого товару - форму, вагу, умови складування та зберігання тощо.

Для того, щоб заздалегідь пересвідчитись у якості надрукованої штрихкодової позначки, кожне підприємство-учасник системи GS1 може звернутись до Асоціації "ДжіЕс1 Україна". Відповідні служби допоможуть здійснити перевірку (верифікацію) наданих зразків за допомогою спеціалізованого обладнання, проконтролює відповідність всім іншим вимогам та надасть компетентні рекомендації.

Побудова штрихкодової позначки

Вимоги до структури, розмірів та побудови штрихкодових позначок символіки EAN/UPC визначені в ДСТУ 3146-95, а технологічні особливості друкування штрихкодових позначок регламентуються ДСТУ 3359-96. З цими стандартами потрібно бути знайомим всім, хто професійно пов'язаний з виробництвом упаковки.

Для створення штрихкодової позначки в електронному вигляді застосовуються спеціальне програмне забезпечення. При цьому обов'язково попередньо враховується ряд конкретних особливостей процесу друку етикетки, наприклад, зменшення ширини штриха для компенсації розливання фарби при вибраній технології. Детально методика визначення цих параметрів наводиться в ДСТУ 3359-95.

Хоча сьогодні існує багато різноманітних програм, призначених для демонстраційних або ілюстративних цілей, більшість з них або взагалі не дозволяють отримати правильну штрихкодову позначку, або не передбачають можливості врахувати всіх необхідних для конкретної упаковки особливостей (наприклад, розливання фарби). Часто такі програми (особливо демонстраційні або крадені) генерують штрихкодову позначку з помилками в знаках штрихового коду. Такі позначки не зчитуються сканерами взагалі.

Тому для отримання електронного зображення штрихкодової позначки (майстер-файлу) слід застосовувати тільки спеціалізоване ліцензійне програмне забезпечення. Якщо ж в розпорядженні дизайнера немає таких засобів, найкраще замовити готовий майстер-файл або майстер-фільм (плівку з зображенням штрихкодової позначки) в організації, яка професійно надає такі послуги.

Розміри штрихкодової позначки

Масштаб

Недотримання вимог до розмірів штрихкодової позначки є причиною цілого ряд розповсюджених помилок.

На багатьох етикетках зустрічаються штрихкодові позначки з невідповідним масштабним коефіцієнтом (як правило, надмірно зменшені). Штрихкодові позначки символік EAN/UPC можуть бути надруковані з застосуванням масштабного коефіцієнту від 0,8 (мінімум) до 2 (максимум). Штрихкодові позначки, на яких масштабні коефіцієнти менші 0,8, багато сканерів зчитати не зможуть.

Останнім часом в світі застосовується інший метод визначення вимог до розмірів штрихкодових позначок - обчислення на основі ширини найменшого елементу штрихового коду - "розміру Х". В такий спосіб ці вимоги подаються у Загальних специфікаціях GS1 та іншій міжнародній нормативно-технічній документації. Використовуваний раніше метод визначення фактичних розмірів штрихкодової позначки за "масштабним коефіцієнтом" цілком відповідає наведеній новій методиці, зокрема:

  • мінімально допустимому масштабному коефіцієнту (0,8) відповідає мінімальний розмір Х (0.264 мм);
  • номінальному масштабний коефіцієнт 1.0 відповідає номінальний розмір Х (0.33 мм);
  • максимальному масштабному коефіцієнту (2.0) відповідає максимальний розмір Х (0.66 мм).

 

Штрихові позначки EAN-13 мінімального та максимального розміру.

 

Штрихові позначки EAN-8 мінімального та максимального розміру.

 

Однак формальне дотримання масштабного коефіцієнту не гарантує, що штрихкодова позначка буде добре зчитуватись. Якщо для упаковки використовується, наприклад, грубий волокнистий папір, або технологічний процес друкування не забезпечить потрібної точності відтворення, штрихкодову позначку слід робити по можливості більшою.

Зменшення по висоті

Штрихкодові позначки, зменшені по висоті - це одна з найбільш розповсюджених "хвороб" етикеток вітчизняних та зарубіжних товарів.

Прагнення надрукувати зменшений по висоті штриховий код може бути зумовлене різними причинами, однак дуже часто некомпетентний дизайнер  зменшує штрихкодову позначку з міркувань використати її як "стильний" елемент оформлення етикетки, навіть не усвідомлюючи незручностей, з якими стикатимуться всі, хто скануватиме штриховий код на цьому товарі.

Для того, щоб сканер зчитав зменшену по висоті штрихкодову позначку, товар відносно лінії сканування повинен бути зорієнтований набагато точніше. Говорячи простіше, при продажу касиру набагато складніше зорієнтувати товар так, щоб штриховий код зчитався. Іноді це настільки ускладнює сканування при роздрібному продажі, що дешевше взагалі відмовитись від реалізації товару.

Зменшення висоти штрихкодової позначки не допускається і може бути застосоване лише у виключних випадках - коли інакше неможливо розташувати якісний штриховий код номінальної висоти. Приклад - вузькі етикетки з невисокою якістю поверхні. В цьому випадку із двох бід вибирають меншу - штрихкодова позначка друкується з більшим масштабним коефіцієнтом, але зменшена по висоті.

Зони стабілізації

Зони стабілізації - невід'ємні елементи кожної штрихкодової позначки. Під час проходження скануючого променя через зону стабілізації електронний сигнал, в який перетворюється відбитий від поверхні товару промінь, "вирівнюється", процесор сканера готується розпізнавати закодовані штрихами та проміжками знаки. Якщо зона стабілізації замала або містить зображення, фоновий друк і т. п., відбитий промінь стабілізуватись не зможе, в результаті зчитування штрихкодової позначки ускладниться або стане зовсім неможливим.

Зони стабілізації - елемент недоторканий. Тут не може бути жодних зображень, текстур, тексту, плям і т. п. Програми, призначені для створення штрихкодових позначок, як правило, можуть позначати мінімально допустимі зони стабілізації кутовими мітками.

Колір штрихкодової позначки

Комбінація кольорів штрихкодової позначки - дуже важливий чинник забезпечення надійного сканування. Штрихкодова позначка, сформована та розташована правильно, але надрукована в невідповідній кольоровій комбінації, сканером не зчитається. Справа в тому, що сканер "бачить" тільки темні, холодні кольори. Теплі - червоні, жовті кольори не сприймаються скануючим пристроєм. Потрібно забезпечити належний контраст штрихів та основи, на якій друкується штрихкодова позначка.

Комбінації допустимих та заборонених комбінацій кольорів субстрату та штриха наводяться в таблицях. Найгірше зчитуються штрихові коди, відтворені в теплих або пастельних тонах. Слід приділяти особливу увагу перевірці зчитуваності таких штрихкодових позначок. Найкращі ж результати в усіх випадках дадуть чорні штрихи на білому субстраті.

Особливу увагу слід приділити блискучим поверхнях. Помилки, пов'язані з нанесенням на такі поверхні штрихкодових позначок, найчастіше зустрічаються на етикетках алкогольних напоїв, на полімерних обгортках кондитерських виробів, морозива тощо. Зрозуміло прагнення дизайнера виконати штриховий код відповідно до загального художнього оформлення етикетки. Однак штрихкодова позначка, надрукована на дзеркальній поверхні-субстраті, може не зчитуватись взагалі.

 

Розташування штрихкодової позначки на етикетці або упаковці

Зростання кількості підприємств торгівлі, обладнаних сучасною технікою для сканування штрихових кодів, висуває питання ефективності використання штрихових кодів на перший план. Щоб зрозуміти, які проблеми викликають неправильно розташовані на товарах штрихові коди, достатньо придивитись до роботи касового вузла в години, коли в магазині багато покупців. Будь-яке невдале розташування штрихового коду викликає затримку: деякі товари касирові доводиться ретельно оглядати з усіх боків, щоб відшукати штрихкодову позначку, на деяких товарах касир намагається відгорнути або клапан упаковки або розправити складки пластикової плівки тощо. В багатьох випадках ці спроби не приносять бажаного результату - штриховий код з різних причин так і не зчитується, і після кількох невдалих спроб провести по штриховому коду променем сканера ідентифікаційний номер товару касирові доводиться набирати вручну.

Час, який витрачає касир на кожну з наведених дій, достатній для сканування штрихових кодів на кількох товарах. Звичайно, біля касового вузла створюється черга. Час витрачають і працівники магазину, і покупці.

Правильне розташування штрихового коду на товарі не менше важливе, ніж забезпечення його відповідних оптичних та геометричних параметрів. Адже всі переваги якісного штрихового коду зводяться нанівець, якщо використати його складно. Тому дуже важливо розглянути і передбачити всі можливі перешкоди для сканування штрихового коду ще на етапі розробки етикетки або упаковки.

Вимоги до розташування мають на меті забезпечити зчитуваність штрихкодової позначки та витримати певну послідовність розташування ШК позначок на товарах одного типу, щоб касирові легше було відшукати штриховий код для сканування.

Детальні вимоги до розташування штрихкодових позначок на різних типових видах тари та упаковки встановлюють Загальні специфікації GS1. Протягом значного часу застосування штрихових кодів GS1 в світі був накопичений значний практичний досвід, що дозволив визначити найоптимальніші рішення щодо розташування штрихкодових позначок на товарах.

В Україні, загальні вимоги до розташування штрихкодових позначок EAN/UPC, встановлює державний стандарту України ДСТУ 3147-95.

Місце розташування штрихкодової позначки

В загальних випадках рекомендоване місце розташування штрихкодової позначки на товарі - на зворотній стороні, в нижньому правому квадранті. Допустимим вважається розташування в нижньому правому квадранті будь-якої іншої сторони упаковки. Обов'язково слід враховувати те, що при скануванні касир бере товар руками. Тому місце для штрихового коду повинно бути вибране таким чином, щоб касирові було зручно взяти товар, не закривши штриховий код і не створивши перешкод для його сканування.

Відстань штрихкодової позначки від краю поверхні товару

Загальні специфікації GS1 обумовлюють жорсткі вимоги - мінімальна відстань штрихкодової позначки (враховуючи зони стабілізації) від будь якого краю товару повинна становити не менше 8 мм і не більше 102 мм. Слід зазначити, що в ДСТУ 3147 наведено застарілі вимоги до мінімальної відстані штрихкодової позначки від краю товару (5 мм до бокових країв поверхні та 3 мм до верхнього або нижнього краю).

Формальне дотримання цих вимог, однак, не завжди забезпечить просте і зручне сканування штрихкодової позначки. Так, якщо товар являє собою м'який пакет з сипучим вмістом, штрихкодову позначку слід розташовувати ближче до центру, оскільки біля країв, як правило, поверхня упаковки має значну кривизну та викликає спотворення штрихового коду.

Слід враховувати також умови зберігання товару - при невдалому розташуванні штрихкодової позначки можливе її ушкодження при пакуванні товару в групові упаковки, зберіганні, а також при типових операціях з товаром в торговому залі підприємства торгівлі.

Орієнтація штрихкодової позначки

Стандартна орієнтація ШК позначки - горизонтальна, тобто штрихи перпендикулярні до "базової" поверхні (умовна поверхня на якій розташовується товар), або вертикальна (штрихи паралельні "базовій" поверхні). І в першому, і в другому випадку візуально-зчитні знаки (цифри, що друкуються під штриховим кодом) повинні бути зорієнтовані відповідно до іншого тексту або графічного оформлення упаковки.

Розташування ШК на поверхнях з значною кривизною

Найпоширеніший приклад такої упаковки - циліндричні туби або пляшки малого діаметру. Однак слід зважати, що поверхні з кривизною характерні й для багатьох інших типів упаковки. Особливо уважно слід ставитись до упаковок з полімерних плівок, обгорток та інших пакувань, для яких використовується еластичний пакувальний матеріал.

 

При виборі правильного розташування штрихового коду на поверхні з кривизною слід керуватися наступними вимогами. Якщо кут між дотичними до вигнутої поверхні, одна з яких проходить через середину, а інша - через зовнішній край обмежувального знаку ШК позначки становить менше 30°, штрихкодова позначка може бути розміщена і паралельно, і перпендикулярно до твірної вигнутої поверхні. Якщо ж кут є більшим за 30°, вона повинна бути розміщена так, щоб штрихи були перпендикулярні до твірної.

 

Таким чином, при розташуванні ШК позначки на неплоскій поверхні особливе значення має лінійний розмір ШК. Ускладнення для зчитування виникають внаслідок того, що краї ШК позначки виявляються недоступними для зчитування сканером. На поверхнях з значною кривизною бажано розташовувати ШК позначку вертикально.

Фальці, стики, згини

Проблеми, пов'язані з розташуванням товару на фальцях, згинах, і т. п. дуже характерні для упаковок з паперу та еластичних полімерних плівок. Такі помилки виникають внаслідок неврахування дизайнером, який виконує художнє оформлення товару, подальших технологічних операцій формування упаковки.

   

Помилки такого роду часто зустрічаються на упаковках морозива, кондитерських виробів і т. д. Штриховий код (з цілком задовільними розмірними та оптичними характеристиками!) розташовується на краю стрічки, з якої формується пакет. При виготовленні упаковки штриховий код виявлявся повністю або частково закритим перегнутим клапаном і тому недоступним для сканування, або опиняється на поверхні клапану, якій притаманні значні нерівності, що також перешкоджає ефективному скануванню.

Розташування ШК на розі

Така помилка часто трапляється на товарах в обгортці, на прямокутних в перерізі ємностях, етикетка яких обгортається по периметру. У випадку, якщо технологічний процес нанесення етикетки не передбачає позиціонування і етикетка наклеюється довільно, на значній частині упаковок штрихкодова позначка огинатиме ріг і буде повністю непридатна для зчитування.

В випадках, коли з різних причин неможливо запобігти попадання штрихкодової позначки на ріг, рекомендується друкувати ШК позначку (без зменшення її висоти) таким чином, щоб штрихи були перпендикулярні грані, яку утворюють суміжні сторони упаковки і на якій може опинитись штрихкодова позначка. Навіть у випадку, коли така ШК позначка попаде на ріг, частина її залишиться придатною для зчитування сканером.

Висічки та перфорації

Найчастіше такі недоліки трапляються при розташуванні ШК позначки в місці , де конструкцією упаковки передбачений відривний корінець, клапан, місце для отвору тощо. Незначна, на перший погляд, перфорація ускладнює зчитування штрихового коду, оскільки придатною для сканування залишається лише його частина, або ж призводить до повної неможливості зчитування.

Слід особливо звернути увагу, що перфорація не може проходити не тільки через штриховий код, але й через зону стабілізації штрихкодової позначки.

Групові упаковки

Поширеною помилкою, що трапляється на групових упаковках, призначених для роздрібного продажу, є наявність декількох видимих штрихкодових позначок з різними ідентифікаційними номерами GTIN (можна одночасно побачити штрихові коди на товарах, які входять до складу групування, та штриховий код самої групової упаковки).

Вірогідність випадкового зчитування штрихового коду, розташованого на товарі, який міститься в груповій упаковці, дуже велика. Видимою повинна бути тільки одна штрихкодова позначка - в якій представлено ідентифікаційний номер групової упаковки. 

Такі помилки найчастіше трапляються на групових упаковках, які утворюються шляхом пакування декількох однакових товарів в прозорий пакувальний матеріал. Тому при створені етикетки товару, який буде входити до складу групової упаковки, важливо передбачити, яким чином забезпечується відсутність видимих штрихкодових позначок товарів на їх групуванні. Типовий приклад такої упаковки - кілька пляшок напоїв, згруповані в блок поліетиленовою плівкою. В цьому випадку пляшки повинні бути зорієнтовані таким чином, щоб штриховий код не був видимий з жодного боку. Групова упаковка маркується своєю штрихкодовою позначкою.

Як проконтролювати відповідність штрихового коду?

Верифікація - процедура контролю якості, яка здійснюється із застосуванням спеціального обладнання і дозволяє  вчасно визначити недоліки й вжити відповідні заходи для їх виправлення. Детальніше...